Co je New Age?

Kázání ze dne 21.5.2017:

O New Age se hovoří a píše strašně málo. Lidi nemají prakticky žádné informace. Bezbožní lidé i křesťané doslova tápají. Tápání, neinformovanost je živná půda pro satana. Na internetu o New Age koluje mnoho lží a polopravd. Za tím samozřejmě stojí satan a jeho padlý andělé. Proto jsem se rozhodl věnovat kázání New Age.

Co je New Age?
New Age lze přeložit do českého jazyka jako: Nový věk nebo Nová doba. New Age rozhodně není hnutí (ani náboženské), jak všude čteme na internetu. New Age je něco neviditelného a nikde neregistrovaného – je to myšlenka, myšlenkový proud, démonské myšlení a učení. New Age ani nemá žádného lidského zakladatele, žádný program či dogmata (tvrzení či nauka, o níž není dovoleno pochybovat). Myšlenkový proud New Age dnes zasáhl všechny lidi na světě. New Age je v Evropě, Americe i Africe.

New Age je prostředek k vytvoření a udržení antikristů v satanově moci. Antikrist je každý člověk, který je proti Kristu, tedy bezbožný člověk. New Age je prostředek k vytvoření Antikrista a lživého proroka, o kterých hovoří Zjevení…

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible, Zjevení 20,10

O New Age podrobněji (pro lepší pochopení)
New Age je prostředek ke změně smýšlení lidí. New Age vyvyšuje člověka a jeho pýchu. Dává důraz na lidské božství (já jsem člověk, já sem někdo!). Satan moc dobře ví, že pokud člověk začne přemýšlet jinak, změní svůj život – koná jinak. Proto vytvořil New Age. New Age je prostředek, jak jít po široké cestě do pekla.

Do jaké oblasti New Age zasahuje?
New Age je doslova všude.  Opravdu všude! New Age zasahuje do všech oblastí našeho života. New Age je v: ekonomice, politice, hudbě, kultuře, ekologii, školství, ve státní správě, firmách, armádě, zdravotnictví, náboženství, humanismu, hollywoodské produkci… New Age si podmaňuje světové vlády, politiky i významné instituce z celého světa.

Kdo stojí za New Age?
Žádný člověk ani mimozemšťané. Tvůrce New Age je Boží odpůrce – satan. Satan nepřipouští existenci sama sebe ani Boha. Stejně tak nepřipouští příromnost New Age. Proto mají lidé o New Age tak málo informací.

Vznik New Age
Myšlenkový proud New Age vznikl hned po druhé světové válce. Satan moc dobře věděl, po válce nastane nová éra, kdy už nebude možné lidi manipulovat dosavadním způsobem. Satan moc dobře věděl, že se člověk začne hluboce zaobírat myšlenkou, že je potřeba změnit myšlení a životní styl.

Proč satan vytvořil New Age?
Jak šel pokrok (letecká doprava, rozhlas, televize, internet…), satan si uvědomil, že lidé budou mít prostředky, kterými mohou odhalit pravdu. Měl obavy z toho, že lidé poznají pravdu a začnou se upínat k Bohu. Chytrost satana dnes vidíme všude. Jsme přehlceni informacemi (konspirační teorie, natáčí se tolik filmů jako nikdy v minulosti), pozemský čas jakoby běžel rychleji než třeba před 50 lety. Satan nás zaměstnává honbou za kariérou, penězi (chtěj všechno měj hned – půjčky), strachem před 3. světovou válkou, která by měla pro lidstvo fatální důsledky. A mnohým dalším. To vše, aby nás vzdálil od Boha. Nenechme se mamipulovat satanem. Žádná nukleárná válka nebude (můj názor). To je satanova lež. Satan chce v lidech vyvolat strach, oddálit nás od Boha.

New Age a okultismus
New Age stojí i za magickým myšlení, okultismem, tedy za tou explozí okultismu, jakou vidíme dneska. Okultismus je všude, kam se podíváme – televize, internet, noviny… Všude vidíme věštění, horoskopy, kartářky, atd. Okultismus byl vždycky, dnes ale vidíme tu obrovskou koncentraci (rozmach) okultismu a skrytý okultismus jako je  jóga, víra v různé energie (čakry apod.), různé meditace, akupunktura, homeopatie, atd. To jsou všechno praktiky, které se na první pohled jeví jako zdraví prospěšné, přitom ale za nimi stojí démoni.

New Age a symboly
Jelikož New Age zasahuje do všech oblastí, používá mnoho okultních symbolů, které uctívají satana. Jedná se o hexagramy, pentagramy, lebky, převrácené otazníky a kříže, apod. Mnoho okultních symbolů nelezneme v hudebním průmyslu, politice i na platidlech. Konkrétně na jednodolarové bankovce. O okultních symbolech budeme hovořit příště.

Takže New Age je úzce spajaté s okultismem a okultními symboly.

New Age a UFO
V televizi a na internetu je obrovské množství dokumentů na téma mimozemských civilizací a jejich navštěvování naší planety. Na YouTube je mnoho videí, které mají prokazovat existenci mimozemšťanů. Některá videa jsou falzifikáty, jiná pravá. Na nepozměněných videích jsou vidět démonské podvody.

Skrz New Age satan lidem vnucuje myšlenku, že existují vyspělé civilizace, které pravidelně navštěvují Zemi, unášejí lidi, mrzačí zvířata a vytváří kruhy v obilí. To je další věc, kterou nás chce satan odpoutat od Boha.

New Age a MLM
New Age také stojí různými kurzy, které kladou důraz na rozvoj osobnosti, mají budovat „pozitivního myšlení“ apod. Tedy již zmiňované lidské božství. Důraz na „pozitivní myšlení“ je kladen v multi-level marketingu (MLM). Satan pomocí bezbožným lidi vytvořil MLM, a to pomocí New Age. Na motivačních seminářích se má budovat pozitivní myšlení (ty jsi někdo!). Ve velkém rozsahu se zde vykonává tzv. vymývání mozků, tvrdá manipulce, kdy jsou lidé manipulováni skrz démonské síly. Ano, MLM je démonské učení, které vede miliony lidí do věčného zatracení. Do New Age jsou zapojeni MLM firmy jako je Amway, Herbalife a řada dalších.

New Age a Nový světový řád
Poslední roky se hodně hovoří o Novém světovém řádu. Jedni se domnívají, že všechno, co se dneska děje (Evropská unice, uprchlíci, Rusko…), jednou vytvoří Novým světový řád. Druzí zase volají po tom, že civilizace potřebuje jeden světový systém. Pravda je taková, že Nový světový řád je už tady! Je to můj názor. Nový světový řád podle mého funguje roky. Nový světový řád vytvořil satan pomocí křesťanů i bezbožných lidí, a to pomocí  New Age. O vytvoření Nového světového řádu se velmi významně zasloužila Evropská unie, Amerika, Rusko i Vatikán.

New Age a křesťanství
Ano, New Age velmi zasahuje do křesťanství, náboženských organizací. Výsledkem působení New Age jsou církevní organizace, které si překrucují Písmo. Překrucování Písma bylo vždycky (Římsko-katolická církev, Svědkové jehovovi…), ale zase jsme u té koncentrace – dneska je takových náboženských organicí jako nikdy před tím (často jde o sekty). Působení New Age vidíme nejen ve známých a velkých církevních organizacích, ale i v mnoha menších organizacích a sborech, které velmi významně podléhají démonskému učení. V některých církevních organizacích dokází k nechutným manipulacím. Pastor a starší se snaží převzít kontrolu nad životy některých křesťanů. Například v podobě kontroly, jak často navštěvuješ shromáždění, nebo zda dáváš „desátky“ v dostatečné výši. Tohlete je věc mezi tebou a Bohem, do toho žádný člověk nemůže a nesmí zasahovat. Mj., Ježíš nikdy nemluvil o tom, že se mají dávat „desátky“ v podobě peněz. Ježíš vždycky hovořil o darech. Nikdy také nemluvil o placených pastorech. Toto zavedla nenažraná katolická církev. O tom ale jindy.

Pojďme se podívat do písma…

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů.“
Bible, 1. Timoteovi 4,1

Z tohoto verše je patrné, že přítomnost New Age je tedy jeden z mnoha důkazů toho, že jsme velice blízko návratu Ježíše Krista. Pokud se podíváme do Písma, tak zjistíme, že důkazů blízího se konce, je více než 20 (např. vznik státu Izrael, Židé se masivně vrací do Izraele, polnice zní celou Zemí atd.). O tom si budeme povídat někdy jindy.

New Age a Česká republika
Jak jsem již říkal, myšlenkový proud New Age zasahuje a ovlivňuje všechny lidi na světě. Tedy i lidi v Česku. Česká republika (ČR) je země, kde lidi podléhají tomuto démonskému myšlení velmi významně (jako všechny postkomunistické země, kde desetiletí řádil zločinný režim, který perzekuoval a zabíjel).  Satan v Češích vyvolá strach, proto se Češi vzpírají démonským zákonům jen vyjímečně. Ještě s větším důrazem je dodržují.

V naší zemi začal myšlenkový  proud New Age působit velmi významně po listopadu 1989 (sametová revoluce). Václav Havel byl hodný a respektovaný člověk. Havel byl prezident, spisovatel a humanista. Václav Havel v roce 2007 dokonce dostal cenu za humanismus. Nutno podotknout, že humanismus není slučitelný s křesťanstvím, neboť humanismus je snaha lidí vytvořit si nové zákony, lepší než Boží zákony. Václav Havel se bohužel zasloužil rozmach humanismu, a to nejen v České republice. Václav Havel  bohužel v tomto směru podlehl myšlenkového proudu New Age, což je určitě smutné a velká škoda.

Václav Havel po revoluci řekl jednu velkou pravdu:

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“
Václav Havel

Této pravdy se ale chopil satan a jeho padlý poskokové – démoni. Satan vnutil bezbožným lidem, že demokracie je anarchie. Proto nastala tzv. „divoká privatizace“, ve které si mnoho lidí nepoctivě přišlo na velké peníze. Vše pod záštitou New Age. Pod záštitou New Age dal satan lidem v eufórii právě nabité svobody, pravdu i lež do sebe smíchanou. Vidíme to všude okolo sebe, Satan dává v mnoha případech lidem 95% pravdy a 5% lži. On je velmi chytrý, on moc dobře ví, že člověk byl vytvořen k Božímu obrazu, tady jako inteligentní bytost, která by stoprocentní lež lehce odhalila. Proto dává lidem tento mix – já tomu říkám OBLÍBENÝ SATANŮV MIX. Dávejte na to pozor a odhalujte jeho taktiky! Satan začal po listopadové revoluci ve velkém rozsdahu dávat lidem výdobytky kapitalismu – peníze, moc, slávu… Hodně peněz, hodně moci a hodně slávy. Satan začal lidi tímto svazovat, což dělá dodnes. Jsme svázáni časem – satan nás okrádá o nás čas. A to především skrz peníze. Satan lidem skrz New Age vnutil myšlenku, že každý člověk musí splňovat určitě standarty, jinak není pro tento svět dobrý. Příklady: Nos výhradně značkové oblečení, jezdi v novém autě, kup si drahý mobil, vem si hypotéku (to je dneska normální)… Satan lidi zotročil penězma, proto je dnes mnoho lidí zadlužených. Lidé dnes chtějí všechno hned. Dnes je to možné, ale přes půjčky. Půjčky jak je vidíme dnes, je satanův nástroj k zotročení lidí. Neříkám, že jsou půjčky závadné. Jako peníze nejsou závadné. Závadné je nutkání chtít všechno hned, chtít to nejdražší, brát si víc půjček, půjčovat si na nepotřebné nesmysly (věci, které nás oddalují od Boha)… A co se týče peněz, tam je závadná láska k nim (nehledě na výši finančního obnos). Tomuto svodu křesťan nesmí podlehnout, protože by podlehl démonským silám. Takové to nutkání, když nevíš, proč to děláš a musíš to udělat, to jsou démoni. Vykazuj démoni i satana pořád ze svého okolí – ve jménu Ježíše Krista. Pokud je nebudeš pravidelně vykazovat, budou tě čím dál víc obtěžovat a ty podlehneš hříchu. Pros Otce o pomoc v modlitbách.

New Age konkrétně
Buďme konkrétní a pojďme se podívat, za čím vším stojí New Age:

1. Celosvětově přijatelná homosexualita, homosexuální chování (bisexualita). Homosexualita je dnes moderní a mnohdy obdivována. Bisexualita je na tom podobně. Homosexualitu toleruje dokonce i papež. Římsko-kalotická círev je plná homosexuálních kněží, kteří se ke své orientaci veřejně a bez ostychu přiznávají. Viděl jsem i videa na YouTube. Tito „kněží“ tvrdí, že homosexualita není hřích a s oblibou citují Písmo (přesně jak to s oblibou dělá satan). Homosexualita je špatná, je to hřích, to říká Písmo min. na pěti místech (1. Korintským 6, 9-10, 1. Timoteovi 1, 8-11, Leviticus 18, 22 atd.). Homosexualitu, homosexuální chování, transexuály a okultisty papež nepochopitelně toleruje.  I proto lze tuto církevní organizaci označit za doupě démonů. Je vidět, že papež hraje v těchto posledních časech významnou úlohu.
2. Evropská unie (EU). Toto společenství je založeno na myšlence socialismu, a to od samého počátku. EU viditelně složí zlu. Přesto ČR v roce 1996 podala žádost o vstup do EU a v roce 2003 mnoho lidí v referendu hlasovalo pro vstup do tohoto démonského sdružení. Pojďme se podívat na některá absurdní nařízení EU: omezení příkonu vysavačů, daň z finančních transakcí, regulace platů bankéřů, pokuta Microsoftu za nemožnost výběru prohlížeče, zákaz zobrazování obrázků na obalech kojeneckého mléka, omezení platnosti řidičských průkazů, omezení používání plastových tašek, vliv klimatických změn na rovnost žen atd. EU chce dokonce zakázat držení zakázaných zbraní, které jsou již bezpečně znehodnocené.  Dále požaduje nutnost zbrojního průkazu a evidence i pro vzduchovky a další dnes volně prodejné zbraně. Za tímto vším hledejme New Age. Satan chce odzbrojit lidi. To se mu ale nepodaří, protože křesťané mají Boží zbroj.
3. New Age stojí za schvalováním nesmyslných a šikanozních zákonů, které neslouží lidem ale zlu. Mnoho těchto zákonů je schvalováno v rámci EU. V rámci EU je mnoho nesmyslných zákonů a nařízení, které kriminalizují téměř každý krok každého občana.
4. Zhouba New zasahuje i české zákonodárce a úředníky. Čeští úředníci si často některé směrnice EU špatně vykládají, schválí zákony, které nejsou prospěšné lidem, ale Božímu odpůrci. Pak to svádí na EU. Česká republika je pak zemí s mnohem přísnějšími pravidly, než EU vůbec vyžaduje.
5. New Age dokázalo ze zednářství, vytvořit jednu totalitní světovládu satana, která dneska ovliňuje všechny lidi na světě. Především pomocí peněz a schvalovaných zákonů. Přítomnost zednářů je prokazatelná, neboť mají kanceláře i webové stránky. Na YouTube je mnoho zednářských videí, které zavání autoritářstvím, okultismem. Na těchto videích je vidět uctívání satana. Zednářství je na vzestupu, a to i v ČR. Zednářské lóže nalezneme v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Mariánských Lázních a dalších českých městech. O zednářství podrobně někdy jindy.
6. Pod vlivem New Age se nachází mnoho světových organizací. Jde o tisíce organizací po celém světě. Jmenujme ty nejmocnější: Organizace spojených národů (OSN) a UNESCO. OSN má 193 členských států (téměř všechny státy světa). Od roku 1993 je členem i ČR. UNESCO má 195 členských států a jejím spoluzakladatelem bylo Československo (v roce 1946). Obě organizace mají společný cíl – zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
7. New Age také velmi zasahuje do nadací a bankovních společností, které vlastní a ovládají miliardáři  jako jsou Rothschildové, Rockefellerové a další. Je zajímavé, že ani jeden z těchto miliardářů není v žebříčku prvních 100 nejbohatších lidí světa. Přitom oni (přes své organizace) určují ceny zlata, půjčují peníze vládám atd., takže jejich majetky musí být obrovské.
8. New Age stojí za chováním některých křesťanů. Křesťan nemůže být lhář, zloděj ani agresivní. Pokud kážeš evangelium bezbožným lidem a chováš se, jak sem nyní řekl, nahráváš zlu. Člověk, kterému kážeš evangelium, si pak řekne: „Tohle je to křesťanství?“. To je výsledek New Age myšlení. Ve Filipským 4,5 stojí: „Vaše mírnost ať je známa všem lidem“.
9. Systém obecních a městských kanalizací, který se ukládá čím dál hlouběji pod povrch země. Někde až 8 metrů do hloubky. To je satanova myšlenka (New Age), jak otrávit podzemní vody. Je to problém, o kterém se vůbec nehovoří. Když bylo v roce 2015 extrémní sucho a tráva úplně suchá (tedy tam, kde se nezalévala), viděl jsem, jak roste tráva pouze tam, kde vede potrubí kanalizace (až k poklopu kanalizace). To je důkaz úniku fekálií do půdy, následně do podzemních vodních zdrojů.
10. Za New Age stojí i lži, které se šíří internetem.  Živnou půdou pro šíření těchto lží jsou sociální sítě, různá fóra, atd. Prokremelské weby pravidelně publikují lživé zprávy, které mají poškodit Ameriku i EU. Jedná se o weby: svetkolemnas.info, zvedavec.org, ac24.cz a desítky dalších. Tomu všemu vévodí ruský web, který se nazývá Sputnik News, a který  šíří lži v mnoha jazykových mutacích.
11. Za New Age se také skrývá rovnost člověka a zvířete. Toto je zavrženíhodná satanova myšlenka. Pojďme se podívat hned na začátek Bible, Genesis 1,28: „A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe“. Bůh nám říká, že si má člověk podmanit zvířata. Zvířata nám mají sloužit k získání potravy a oblečení. Mnoho lidí dnes ze zvířat dělá lidské bytosti, což jim nepřísluší a je to proti Bohu. Mnoho lidí považuje zvíře za součást rodiny. Někteří mají dokonce ve zvířeti větší emoční oporu než jejich partner a děti. Někteří křesťané mají zvíře jako modlu. Modla je úplně všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu (peníze, kariéra, koníčky, sport…). Vyvyšování zvířete před člověkem, nebo dokonce před Bohem, je hřích. Někteří lidé připisují lidská práva zvířatům, což je nepřijatelné, protože lidská práva patří výlučně lidem. Jiní zase mají potřebu osvobozovat laboratorní myši. Vše pod záštitou New Age.
12. Česká republika je vnitrozemský stát, který nemá jiný zdroj vody než srážky. Velkou část srážek vypaří půda, rostliny a vodní plochy, velké množství srážek steče do řek. Prší nepravidelně a nerovnoměrně. Sucha střídají přívalové deště, kdy najednou spadne velké množství vody, která se nezachytí ani nevsákne. Dešťová voda se odvádí do kanalizace. Přibývá zastavěných ploch. Staví se domy tam, kde by to bylo před 20 lety pro řadu z nás nepřijatelné. Staví se nová obchodní centra, která mají rozsáhlá betonová nebo asfaltová parkoviště. Staví se obrovské firemní haly, které znemožňují vsakování dešťové vody . Lidé na svých pozemcích dláždí, betonují a staví nové objekty, čímž se zakrývá to měkké a savé. Z těchto důvodů je v ČR podzemní vody čím dál méně. A nejen v ČR, ale i na celém světě. Podzemní vody je čím dál méně z důvodu satanských myšlenek – New Age.
13. New Age ovládá i státní školy po celém světě. Školy vyučují polopravdy a lži. Od malička je dětem vštěpována lež ohledně stvoření – evoluce. Satan moc dobře ví, že 100x opakovaná lež se stává pravdou. Děti jsou nuceni cvičit jógu, tedy spolupracovat s démony. Pod hrozbou špatného klasifikování musí děti mluvit lež, kterou je dosazení učitelé z New Age učí.
14. New Age ovládá děti od malička. Dětské knížky, filmy, hry i hračky jsou plné čarodějnictví, pohádkových příšer, pekelných bytostí, mimozemšťanů… Dětem po celém světě je vštěpováno, že čarodějnictví je normální, že mimozemšťané existují…
13. New Age stojí za fašismem. Fašismus dnes např. vidíme v Ruské federaci. Rusko velmi připomíná Mussoliniho Itálii, kde fašismus vznikl. Mezi základní rysy fašismu patří: militarismus, silná vůdčí osobnost ve vedení státu, nacionalismus. To vše v Rusku prokazatelně je. Rusko kopíruje vojenské tahy a propagandu nacistů. Stačí se podívat na ruský film „Krym se vrací domů“, jehož název je podobný názvu nacistického propagandistického filmu „Sudety se vrací domů“, ve kterém diváky totožně přesvědčují, že anexe byla správná věc. O fašismu v Rusku hovoří i šachový mistr světa Garry Kasparov, který říká, že putinův autoritatismus se změnil v tvrdou diktaturu fašistického charakteru.
14. New Age stojí za rozvojem ekologismu – ekologických hnutí, nesmylným vysekávání keřů u cest a silnic, feminismem atd.

To bylo jen několik málo příkladů, co stojí za New Age.

Bohužel už nemohu říct, že se svět se řítí do katastrof a totálního vlivu New Age. Svět už totiž pod totálním vlivem New Age je.

Zamysleme se a uvědomme si, jak nás New Age pohlcuje a ovládá. Jak sami propagujeme New Age. Pokud někdo propaguje New Age, slouží démonským silám a musí činit pokání.

Závěr
Nyní už víme, že New Age dává důraz na lidské božství a lidskou pýchu. Také už víme, že toho satan dosahuje hlavně skrz zákony, peníze a majetek. My jako křesťané ale nemáme milovat tento padlý svět. Nemáme milovat nic, co je v něm. Nemáme milovat peníze, majetek . Nemáme milovat svá auta ani domy. Pojďme se podívat do Písma…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.“
Bible, 1. Jan 2,15

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Jakub 4,4

Bez podmínek milujme pouze svého Pána a Stvořitele, který řídí tento svět. Bez Boha  by nefungovala roční období ani vesmír. Bez Boha by nikdo z nás nebyl ničím, neexistoval by. Měj Boha za všech okolností na prvním místě. Vím, že o tom hovořím pořád, skoro při každém kázání. Toto je ale velmi důležité! Pokud se budeš modlit pouze ráno a večer 2 minuty, k tomu ještě z povinnosti a nebudeš mít otevřené srdce, budeš se Bohu hnusit. Pro Boha je taková modlitba ohavností. To stojí v Písmu. Rozhodně Mu nebudeš opětovávat jeho lásku. Pokud budeš věnovat Bohu 50% svého času, pořád Mu nebudeš dostatečně opětovávat Jeho lásku, která je pro nás lidi nepředstavitelná. Bůh je nesmírně žárlivý a požaduje naprostou oddanost. Pokud budeš žít pro Boha pořád (budeš Mu věnovat min. 90% volného času), doslova dychtit po Jeho společenství, pak očekávej, že k tobě bude Bůh často mluvit, očekávej vyslyšené modlitby, očekávej uzdravení. Pak očekávej, že budeš lépe odhalovat taktiky a pasti satana. Pak očekávej, že kázat evangelium ti nebude dělat problém. Pak očekávej, že nebudeš podléhat myšlenkovému proudu New Age. Boží Duch ti bude říkat, co je New Age, co není. Boží Duch ti bude říkat, co je dobré, co je špatné. Boží Duch ti bude Rádcem, Společníkem i Utěšovatelem.

Na úplný závěr
Myšlenkových proud New Age skrývá velké nebezpečí, které je podceňované. O New Age nehovoří bezbožní lidí, málokdy kazatelé. Podívejme se pravdě do očí a uvědomme si si fakt, že New Age zlikvidovalo hodě nevěřících i věřících lidí. New Age likviduje lidi duchovně i fyzicky. Díky New Age lidi nevěří v Boha, propadají okultismu, zabíjí sebe i ostatní lidi,  atd. Přiznejme si, že satan a démoni zabíjí lidi. Za každou myšlenkou sebevraždy, stojí satan. Za každou myšlenkou hříchu, stojí satan.  Nenech se zabít a žij s Bohem pořád. Už jak vstaneš, hovoř s Bohem. Nevěnuj čas Božímu odpůrci, ale Bohu.

Jediná naše záchrana je v Ježíši Kristu. Přijmi Ježíše do svého srdce, změň své myšlení a vyznej Mu své hříchy a nechtěj je dál dělat. Nech své srdce proměnit a ve všem se spoléhej na Ježíše.

„Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Bible, Jan 16,33

Uvědomujme si své hříchy a čiňme pokání

Kázání ze dne 13.5.2017:

Tento svět je plný zla v podobě lži, násilí, falešného náboženství… Není pochyb o tom, že jsme se narodili do zkaženého světa plného hříchu. Ač nás k hříchu svádí, a po našem hříchu dychtí, stvořená bytost, která se nazývá satan, jsme za své činy plně odpovědni. Žádný člověk nejde do pekla se zavázanýma očima. Satan chce naší věčnou smrt, proto nám namlouvá polopravdy nebo lži a klade nám pasti. Každý, kdo páchá hřích, je otrokem hříchu…

„Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu.“
Bible, Jan 8,34

Odplatou za hřích je věčná smrt…

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bible, Římanům 6,23

„Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible, Zjevení 21,6-8

Někteří křesťané so obávají satana a démonů. To je velká chyba. Vykazujme je z našich životů pořád – několikrát denně a ve jménu Ježíše. Démoni se chvějí před Bohem…

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“
Bible, Jakub 2,19

Každý člověk je hříšný. Pokud někdo tvrdí opak, klame sám sebe…

„Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši.“
Bible, Římanům 3,22-24

Bůh netoleruje hřích. Mnoho lidí je za své hříchy trestáno už na tomto světě. To je realita, kterou si mnozí neuvědomují. Každý člověk bude souzen za své činy. Každý člověk poklekne před Ježíšem…

„aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí“
Bible, Filipským 2,10

Ježíš Kristus
Jediná cesta k Bohu je Ježíš Kristus – Boží syn. Ježíš je Pravda a Život…

„Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible, Matouš 7,13

Byl to Ježíš, kdo zemřel za hříchy lidí. Dobrovolně podstoupil trýznění a následnou smrt. Dobrovolně se nechal ponížit a bičovat. Dobrovolně si nechal vrazit trny do hlavy. Dobrovolně si nechal prorazit zápěstí a nohy. Dobrovolně zemřel udušením v důsledku ukřižování. Umíral dlouho a v bolestech. Toto všechno mohl Ježíš zastavit, ale neudělal to. Z lásky k lidem. Ježíš vzal na sebe trest za naše provinění. Važme si toho. Který člověk by toto podstoupil?

„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“
Bible, Jan 15,13

Čiňme pokání

Pokud chceme mít život věčný, musíme činit pokání. Pořád a pořád. Pořád musíme přemýšlet a odhalovat taktiky satana, neboť satan často lidem klade pasti, které vypadají jako dobro. Satan lidi zneužívá, dokáže využít i naše dobré úmysly. Například skrz falešná náboženství.

Pokání je v křesťanském životě velmi důležitý akt. Není dostačující chodit do církevní organizace, není dostačují číst Písmo, není dostačující konat dobré skutky… Čiňme pokání dnes a denně!!! Čiňme pokání z toho, co činíme, jak myslíme, jak hovoříme, co si myslíme o druhých lidech… Čiňme pokání z toho, jak málo lidem povídáme o Bohu.

Co je pokání
Definice pokání. Pokání není jen vyznání hříchů někde v pokojíku. Pokání je především změna mysli. Člověk se musí chtít odvrátit o svým hříchů. Nejenom vyznávat.

Buď zachráněn
Pokud chceš být zachráněn, musíš učinit Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Čiň pokání. Odvraťte se od svých hříchů a žádejte Boha o odpuštění.

Nás křesťany usvědčuje z hříchu Duch Svatý. Duch Svatý nás vede nás k pokání a posvěcení…

„Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého.“
Bible, 1 Jan 2,1

„Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité.  Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnit.“
Bible, Ezechiel 36,26-27

Pořád čiňme pokání, vždyť nejsme přece otroky hříchu, ale služebníky Božími…

„Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte – buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti.“
Bible, Římanům 6,16–18

Identifikuj hříchy

Přiznejme si své hříchy, svěřme je Bohu a nechtějme je konat. Musíme si uvědomit, že Bůh vidí do srdce člověka. Boha nelze oklamat. Křesťan musí doslova dychtit po pravdě, jinak bude oklamám satanem. Uvědomme si, že neexistuje vlažný křesťan. Neexistuje malý a velký hřích. Existuje jen Život a Smrt.

Pozor na falešná náboženství
Hřích na nás křesťany mj. čeká skrz falešná učení. Zde je velké nebezpečí.  Podívejme se na Římsko-katolickou církev, kde se falešné učení vyučuje ve velké rozsahu – celosvětově. Jako křesťané musíme pořád zkoumat, co kazatelé učí. Musíme si ověřovat v Písmu všechno, co čteme na internetu. Všechno si musíme ověřovat v Písmu. To je doslova naše povinnost. Písmo nám říká, že se máme vyhýbat církevním organizacím, kde se vyučuje falešné náboženství…

„Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible, 2. Jan 8,11

Co je falešné náboženství?
Za každým falešným náboženstvím stojí satan a démoni. Satan a jeho démoni chtějí oklamat křesťany, kteří chtějí sloužit Bohu. Jak poznám falešné náboženství? Falešná náboženství se neřídí Božím Slovem a překrucují ho. Falešná náboženství často připouští, že lidé mohou být bohy. Často lidi učí, aby se modlili k modlám (viz. mariánský kult). Některá falešná náboženství jsou dostupná jen vyvoleným. Některé církevní organizace, kde se vyučuje falešné náboženství, mohou vykazovat sektářské rysy, což mj. je: autoritářství (vůdčí, neomylná osoba, která vede organizaci), neomylnost v učení, izolace od okolního světa (všechny ostatní organizace jsou špatné), manipulace, zastrašování, duševní a fyzická nesvoboda, potlačování svobody myšlení, není dovolená kritika, nemožnost důstojného odchodu z organizace, atd. To jsou všechno znaky, které identifikují sektu.

Také je potřeba zmínit, že falešná náboženství se často přibližují až k okultismu.

Příklady falešného náboženství: Budhismus, Judaismus, Hinduismus, Mormoni, Římský katolicismus, Islám, Svědkové jehovovi, Sikhismus atd.

Bez pokání to nepůjde
Bůh nás miluje láskou, kterou si nedovedeme představit. On nenávidí hřích, ale miluje hříšníky. Milujme Boha z celé své síly a z celého srdce. Tuto lásku Bohu mj. prokazujeme tak, že si uvědomujeme své hříchy a činíme pokání.

Pokud chceme získat život věčný, musíme činit pokání a odevzdat Bohu úplně všechno. Odevzdej Bohu svůj život se vším všudy. Pojďme si přečít zpodobnění o jednom člověku, který chtěl přijít k Bohu, ale nebyl připraven se vzdát všeho…

„Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“ On mu na to řekl: „Mistře, to všecko jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.“
Bible, Marek 10,17–22

Bůh nám neříká, že máme prodat svůj majetek a rozdat ho chudým. Jde o zpodobnění. Zpodobnění toho, že máme dát Bohu úplně všechno. Křesťan je člověk, který musí být připraven dát všechno, co má. Všechno! Pokud neplníme Boží příkazy, nežijeme podle Písma, nečiníme pokání ze svých hříchů, neprokazujeme Bohu lásku. A to je velmi závažné! Neopětována láska není láska v pravém smyslu.

Nezapomínejme na naše sourozence v Kristu
Písmo nás vybízí k tomu, že máme být ke svým sourozencům v Kristu ohleduplní a denně máme být jeden druhému oporou…

„Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.“
Bible, Židům 3,12–14

Závěr
Definice křesťana. Uvědomme si, že křesťan je člověk, který:
1. Přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele.
2. Miluje Boha z celého srdce a celou svou silou.
3. Dává svůj život Bohu k dispozici.
4. Usiluje o svatý život v poslušnosti Bohu.
5. Chce se podobat Ježíši.
5. Zakládá si na pravdě.
6. Miluje své bratry a sestry v Kristu.
7. Všemu stvoření káže evangelium, neboť je to jeho povinnost.
8. Pořád činí pokání ze svých hříchů.

 

Co Bible říká o penězích a majetku

Kázání ze dne 29.4.2017:

Pokud se podíváme na začátek Bible (Genesis), tak zjistíme, že všechno, co se nachází na této Zemi, patří Bohu (protože to stvořil). Stvořitel má na tyto věci absolutní nárok. Na všechny domy, auta, peníze, lidi… Lidi jsou jen správci Jeho majetku.

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.“
Bible, Žalm 24,1–2

„Mé je stříbro a mé je zlato, praví Hospodin zástupů“
Bible, Ageus, 2,8

Možná někdo namítne, že např. auto vyrobil člověk, i dům. Ano, ale Bůh stvořil člověka, stvořil jeho rozum a um. Bez Boha by člověk nebyl schopen vyrobit auto ani postavit dům.

Je důležité mít Boha na prvním místě, vždyť jsme si na tento svět nic nepřinesli a nic si také neodneseme…

„Nic jsme na svět nepřinesli a nic si také neodneseme“
Bible, 1. Timoteus 6,7

Bůh nedělá rozdíly mezi lidmi. Stejně miluje boháče i chudáka. Boháč rozhodně není něco víc, než prostý člověk…

„Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin.“
Bible, Přísloví 22,2

Bohatství je pomíjivé…

„Nenič se honbou za bohatstvím, měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství už tu není, roztáhne křídla jako orel, k nebi uletí!“
Bible, Přísloví 23,4-5

Bůh nám říká, jak máme používat svěřené bohatství

Bohatství nemáme získávat podvodem…

„Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne.“
Bible, Přísloví 13,11

Dokonce jsme upozorňováni na to, že pokud se budeme honit za penězi, stane se to posledlostí a začneme používat nepoctivých prostředků…

„Kdo však touží po bohatství, brzy v honbě za penězi začne používat nepoctivých prostředků, které si ho osedlají a nakonec strhnou do zkázy.“
Bible, 1. Timoteous 6,9

Nemáme být líní, nemáme se bát práce, neboť poctivá práce přináší to pravé bohatství…

„Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství.“
Bible, Přísloví 10,4

Máme pracovat, nemáme být líní, neboť Kdo nechce pracovat, ať nejí…

„Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí“
2. Tesalonickým 3,10

Lenoši mají problematický život…

„Cesta lenocha trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděná.“
Bible, Přísloví 15,19

Pracovitým lidem se vede dobře…

„Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete.“
Přísloví 13,4

Nemáme dychtit po velkém bohatství…

„Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,“
Bible, Žalmy 37,16

Pokud budeme hříšníci, žádného štěstí se nedočkáme…

„Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou.“
Bible, Přísloví 13,21

Peníze
Peníze rozhodně závadné nejsou, ale láska k penězům plodí zlo…

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka. Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.“
Bible (Překlad 21. století), 1. Timoteous 6,10-12

„Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům; a někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili mnoho bolestí.“
Bible (Studijní překlad), 1. Timoteous 6,10

Není to nespravedlivé?

Jak je možné, že někteří lidé jsou velcí hříšníci a přesto mají velkého bohatství? Často lidem dává bohatství satan. Satan dá lidem peníze, úspěch, slávu… To všechno je ale jen zdánlivé a za jedním účelem – má to být nástroj, aby dotyčný šel po široké cestě (do pekla).

Jak používat Boží bohatství
Boží bohatství má sloužit k evangelizaci. Za svěřené peníze máme kupovat evangelizační prostředky (Bible, letáčky apod.). Naše auta mají sloužit Bohu tím, že budeme jezdit s nimi za lidmi a evangelizovat je. Auta také mohou sloužit k odvozu lidí na kázání.

Máme pomáhat svým sourozencům v Kristu když jsou v nouzi…

„Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky.“
Bible, 1. Jan 3,17

Máme se také postarat o svou rodinu…

„Prokazuj úctu osamělým vdovám. Pokud má vdova děti nebo vnuky, musejí se učit prokazovat zbožnost především vůči vlastní rodině a oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách. Ta, která si užívá, je ale mrtvá zaživa. Také toto jim klaď na srdce, ať jsou bezúhonné. Kdo se nestará o své blízké, a zvláště o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřící.“
Bible, 1. Timoteus 5,3-8

Máme milovat své nepřátelé a máme jim půjčovat peníze a věci…

„Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a neočekávejte nic zpět.“
Bible, Lukáš 6,34-35

Je potřeba upozornit na to, že bohatství může pokřivit náš postoj k materiálním věcem…

„Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“
Bible, Lukáš 12,15

Mysleme na to, že bázeň před Bohem je důležitější, než veliké bohatství…

„Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem.“
Bible, Přísloví 15,16

Bohatství svádí ke hříchu
Bohatství samo o sobě není závadné, ale často svádí ke hříchu. Moudrý člověk nežádá velké bohatství v podobě peněz.

„Bože, dvojí věc od tebe žádám: nedávej mi ani bídu, ani bohatství. Dej mi jen to nutné k životu, abych se z přebytku nestal nevěrným, anebo abych z bídy nekradl“
Bible, Přísloví 30,8-9

Biblický pohled na bohatství
Pojďme se podívat na biblický pohled bohatství…

„Bohatý jen těžko vejde do nebeského království“
Bible, Matouš 19,23

Nyní následují zajímavé verše, které upozorňují na nesmysl shromažďovat majetek. Tato pasáž hovoří i o posledních dnech – před druhým příchodem Ježíše. Z těchto veršů je patrné, že bude hodně bohatých lidí a bude kapitalismus. Nenasytné boháče bude čekat peklo – peklo tady na Zemi…

„A teď vy, boháči – plačte a naříkejte nad bídami, jež vás čekají. Vaše bohatství je shnilé, šaty vám sežrali moli, vaše zlato a stříbro zrezivělo. Ta rez bude svědčit proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nahromadili jste si poklad pro poslední dny! Slyšíte? To křičí mzda, kterou jste odepřeli dělníkům, kteří dřeli na vašich polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se ke dni porážky!“
Bible, Jakub 5,1-5

To, že je někdo bohatý, ještě neznamená, že  se nemůže stát občanem Božího království. Ježíš hovoří o tom, že je to těžké, ale ne nemožné…

„Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: ‚Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!‘ Učedníky ta slova zarazila. Ježíš jim ještě jednou řekl: ‚Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království.'“
Bible, Marek 10,23-25

Podobentsví o lhostejném boháčovi a chudém Lazarovi…

„Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle hodoval. Byl také jeden žebrák jménem Lazar, který ležel u jeho vrat plný vředů a toužil se najíst aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali mu vředy. Jednoho dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben.
Když v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. Otče Abrahame,‘ zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!
Synu,‘ odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si přáli přejít odsud k vám nebo se snažili dostat odtamtud k nám, nemohli.‘
On na to řekl: ‚Prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu. Mám pět bratrů – ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!‘
Mají Mojžíše a Proroky,‘ řekl Abraham. ‚Ať poslouchají je!
To ne, otče Abrahame,‘ boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.
On mu ale řekl: Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.“
Bible, Lukáš 16,19-31

Je dobré umět žít nouzi i hojnosti. Apoštol Pavel zažil nouzi i hojnost…

„Umím žít v odříkání i blahobytu, když se stůl prohýbá i když nemám co do úst. Ke všemu mám sílu, Kristus mi ji dává.“
Bible, Filipským 4,12-13

Závěr
Z výše uvedené je patrné, že za peníze nelze koupit spasení ani víru. Za peníze lze koupit pouze pomíjivé a nehodnotné věci, které tady po nás zůstanou.

Peníze rozhodně nemohou nahradit víru v Boha…

„Hospodin řekl: ‚Ať se moudrý nepyšní svou moudrostí a silák nevychvaluje svou sílu. Ani boháč ať se nechvástá svým bohatstvím. Chce-li se někdo něčím honosit, ať se chlubí tím, že mne zná a chápe skutečnost, že já jsem Hospodin a že se všemi obyvateli země jednám laskavě, čestně a spravedlivě. Neboť jedině v tom jako Bůh nalézám potěšení.'“
Bible, Jeremjáš 9,22-23

Lidi se mylně domnívají, že bohatství je to nejdůležitější – mnoho lidí má peníze jako životní prioritu. Mnoho lidí se spoléhá jen na majetek, moc a postavení. Bohatství u bezbožných lidí často vede k aroganci, sebestřednosti, pohrdání lidmi… Bohatství těmto lidem dává falešný pocit jistoty, falešný pocit důležitosti a nadřazenosti. Bohatství spojené s mocí, to je vražedná kombinace. I když je to s tím spojené.  To je kombinace, která vede bezbožné lidi do pekla.

„Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“
Bible, Matouš 6,24

Mysleme na to, že Bůh nám dává materiální požehnání a buďme Mu za to vděční. Pořád Mu za to děkujme.

„Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on.“
Bile, Deuteronomium 8,18

Je potřeba si uvědomit, že bohatství nejsou jen domy a peníze. Existuje tady i nehmotné bohatství, které nám dává Bůh. Nazval bych to pozitivní bohatství. Je to bohatství ve formě schopností, inteligence, moudrosti, harmonických vztahů, atd.

Úplný závěr
Na úplný závěr bych chtěl zmínit ještě jeden verš:

„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“
Bible, Matouš 6,21

Pokud se upínáme na peníze, tam je naše srdce (u peněz). To je samozřejmě špatně. Pokud se nebudeme upínat na peníze, ale na Boha, budeme Ho milovat a mít ho vždycky na prvním místě. Naše srdce bude s Bohem.