Kázání našeho společenství

Rodinné setkání bratří a sester v Kristu (2018)

7.-8. července 2018 proběhlo Rodinné setkání bratří a sester v Kristu.

Ve většině církevních organizací řádí démonický duch nekřtění, proto k nám jezdí lidé z celé ČR. Provádíme okamžité křty na odpuštění hříchů. Okamžitě pokřtíme každého (kromě malých dětí, které nechápou význam křtu a pokání), kdo přijme Ježíše Krista za Pána a Spasitele, činí pokání a chce dobrovolně křest. Na tuto akci přijeli skoro všichni, které jsme pokřtili (křesťané z různých koutů republiky).

Součástí programu bylo: seznámení, díky a chvály Bohu, modlitby, osobní svědectví, kázání pastora Luboše Černého…. Během těchto dvou dnů došlo ke třem novým křtům (lidé z různých míst ČR). Vymítání démonů bylo samozřejmostí (démoni vycházeli s velkým křikem).

Fotky z akce

Křty

Svědectví

Cesta k Bohu – Adrian

Svědectví Jakub
Chtěl bych Vám svěřit kousek ze své cesty, kterou mi Bůh připravil. Ten Bůh, který mě zachránil. K cigaretám jsem se dostal už ve 12ti letech. Nikdy jsem je nebral jako něco špatného.
Poté, co mě Bůh našel a v mých 30ti letech zachránil, jsem se pokoušel s kouřením přestat, bylo to ale mnohem silnější než moje vůle, snažil jsem se, ale nešlo to. Můj malý syn se vždy divil, kam zase tatínek odchází, když jsem si šel zapálit, několikrát se stalo, že se pokoušel mě ve svých 3,5 letech napodobit. Venku si našel klacík a dělal, jako že kouří, aby vypadal jako tatínek. Moje manželka byla velmi nešťastná a každý takový pohled na našeho syna ji velmi zasáhl. Modlil jsem se k Bohu každý den, aby mi pomohl, aby mi dal sílu s mojí závislostí skoncovat. Jednoho dne se stala velmi nečekaná věc. Ráno jsem se probudil ve svých 31 letech brzy ráno s velkou bolestí na hrudi a nemohl jsem skoro dýchat. Mysleli jsme, že mám infarkt. V tu chvíli jsem myslel na vše, co mě předtím nenapadlo, vše jsem najednou viděl úplně jinak a můj život se stal velmi vzácným darem, to jsem předtím neviděl.
Moje žena musela zavolat záchranku, hlavou se mi honilo vše možné, stále jsem se modlil k Bohu, ať mi pomůže. Po příjezdu mi natočili Ekg a zjistili že mám skřípnutý žeberní nerv. Byl začátek června 2018. Příznaky jsou u skřípnutého žeberního nervu stejné jako u infarktu. Dostal jsem Dolminu na bolest a po 2 dnech jsem se cítil zase dobře.
V pondělí, 4 dny nato, jsem pokračoval na další zakázce. Ke konci týdne už jsem ale opět cítil velmi silnou bolest a věděl jsem, že není vše v pořádku. Poté následovala řada vyšetření, zjistili, že mám zánět , ale přesně nevěděli kde, absolvoval jsem odběry, rentgeny plic a srdce, celý život předtím jsem lékaře nepotřeboval. V té době jsem již nekouřil, bylo to asi týden po této příhodě. Najednou to šlo, něco se ve mně změnilo, naplno jsem začal vnímat, že vše je Boží vůle, že vše se děje podle Otce a tohle je ta cesta, díky které skoncuji s tím, co mi nic nepřináší, jen mě ničí a vzdaluje od něj.
Na plicním oddělení mi potvrdili zánět pohrudnice, bylo mi řečeno že je to začátek konce, pokud se ke kouření vrátím, že takhle to začíná, postupem času následuje plicní embolie, infarkt a další. Bolest byla velmi silná a nepopsatelná, několik týdnu jsem spal v sedě na gauči, lehnout si pro mě bylo nepřekonatelné pro bolest. Nemohl jsem nic, ležet, pořádně se nadechnout, pracovat. Dýchal jsem jen povrchově a i tak cítil bolest. Stále jsem se modlil k Bohu, ať mě uzdraví, ať mě zbaví bolesti, ať mě vrátí do běžného života, který jsem vedl předtím. Také se u mě velmi změnil názor na kouření, věděl jsem, že už mám sílu a důvod se tomu postavit, najednou jsem kouření viděl jako něco zničujícího a zotročujícího. Jako něco co mě pomalu zabíjí. Celé to trvalo měsíc a půl.
7. července jsme se setkali s bratry a sestrami v Kristu Ježíši v Záboří, stala se věc, která mě ještě víc utvrdila v Boží moc a sílu. Jakou sílu má upřímná modlitba. Křešťané se modlili se za mé uzdravení a už druhý den jsem cítil veliké zlepšení, jako zázrakem, nyní od 16. července opět pracuji a cítím se dobře, děkuji Bohu Otci za to všechno, protože bez něj bych nikdy svůj život nezměnil a pokračoval bych dál. Tohle byla ta cesta pro mě, Bůh věděl, že i když pro mě bude bolestivá a nepříjemná, je to ta jediná pravá, která mi otevře oči a já uvidím pravdu, že celou dobu jen ubližuji sobě a ničím chrám Boží, své tělo. Jsou dva verše z Bible, které vše vystihují:

„Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše“ Izajáš 55,9

„On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí “ Žalm 103,3

Děkuji Ti Otče za všechno. Jakub.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení