Křty

22.7.2017 Křty.

Proč křest? Info o Biblickém křtu naleznete zde.

Chceš se nechat pokřtít? Kontaktuj nás zde.

„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“
2. Korintským 5,17