Kázání našeho společenství

Co je znamení šelmy?

Z minulého kázání – Soustřeď se (upni se) na Ježíše!:

„Tím rozhodně nechci říct, že se o tyto věci nemáme zajímat vůbec (absolutně)! Máme zajímat o to, co nás obklopuje, jaký politický systém vládne, co může být znamení šelmy… Máme rozsuzovat a zkoumat (křesťanská učení, nadpřirozená uzdravení atd.). Máme být ostražití. Tady jde ale o to, aby se někdo nedostal do fáze, kdy začne mít toto „zkoumání“ na modlářské úrovni – nadměrně se na to soustředí, upíná se na to, věnuje tomu mnoho času a tím odsunuje Ježíše.“

Čipová totalita
Značná část křesťanů věří tomu, že jediným znamením šelmy (pouze toto a nic jiného) bude RFID nebo NFC mikročip, který bude nuceně aplikován lidem (včetně občanů Austrálie, Grónska atd.) ve vzdálené budoucnosti nějakou totalitní vládou, která bude chtít mít absolutní kontrolu nad lidstvem. Někteří křesťané mají toto učení (nebo učení o poslední době obecně) na modlářské úrovni (nadměrně se na něj upínají)! Pokud se začneme nadměrně upínat na něco nebo někoho, máme to nad Ježíše (na modlářské úrovni), dostáváme se do strašné modloslužby, což je hřích proti Bohu!

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.”
Překlad 21. století, Zjevení 13,16-18

“Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem. První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.”
Překlad 21. století, Zjevení 16,1-2

“Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.
Překlad 21. století, Zjevení 14,9-12

Nový světový řád (NWO)
V této souvislosti nelze nezmínit Nový světový řád. Mnozí lidé si neuvědomují, že v rámci NWO, který je již nastolen a plně funkční (dolaďuje se už pouze finální verze), už dávno svoboda a soukromí neexistují, lidé jsou zotročeni satanovým systémem (skrze technologie, různé závislosti, půjčky atd.)… Elita dlouhé roky využívá technologie ke šmírování občanů (mobily, televize, platební karty, EET atd.). Biometrická kontrola lidí, kdy se snímá a zaznamenává lidský obličej, zorničky, se stala samozřejmostí. Všechny zaznamenané informace se řadí k našim osobním údajům (jménu, RČ atd.). Vliv elity nad dohledem internetu je tak extrémní, že kontrolují všechno a do všeho mohou zasahovat. Aby bylo vše dohledatelné a v případě potřeby použitelné (někoho zničit), zákon nařizuje, že provozovatelé serverů musí archivovat pohyb uživatelů. U mobilů je to podobné. Sledování mobilů probíhá desítky let na masové úrovni! Lidé často nevědí, že se loguje (zaznamenává a archivuje) pohyb úplně všech mobilů (i tzv. mrtvé SIM karty). Získaná data lze pak vyhodnocovat (kdo, kdy, s kým). Další věc je, že stát ročně schvaluje tisíce odposlechů. Dneska už není potřeba lidi čipovat, protože jsou dobrovolně, trvale a detailně sledováni (trasováni) přes různé přístroje a nástroje: mobily, televizory, hodinky, chytré náramky, GPS lokátory, platební karty atd. Čipování lidí v budoucnu nebude? Dlouhé roky se toto děje, dokonce i v ČR! V ČR jsou firmy, které řadu let čipují lidi – lidé se na vlastní žádost (dobrovolně) nechávají čipovat. Jeden nabízený čip (tarif) se dokonce nazývá „POLOBŮH“. Nutno podotknout, že tyto čipy neslouží jako sledovací zařízení. Čipy lidé dobrovolně chtějí! Proč? Je za tím pýcha, démonická sugesce a manipulace…

Je potřeba si uvědomit, že dokonalé sledování lidí je takové, když sledovaný dobrovolně používá sledovací zařízení, o kterém si myslí, že sledovacím zařízením není. Takové sledování lidí se děje právě přes mobily, televize, platební karty, EET, GPS atd. Tato zařízení dokáží detailně stopovat pohyb člověka a jeho činnost! Místo toho, aby si lidé uvědomili, že toto je pravé zlo, hystericky prosazují globální „čipovou“ totalitu, která neexistuje ani teoreticky.

Obecně řečeno, lidé se soustřeďují na nepodstatné věci – na věci vedoucí k blahobytu a pohodlí. Řada lidí nevidí totalitní vládu mocných. Co dneska vidíme, je „skrytá“ totalita, která byla nastolena krůček po krůčku a pod záštitou „dobrých“ věcí (touze po zdokonalování, vylepšení, usnadnění komfortu, znevýhodňování zastaralých technologií atd.). Tak ďábel pracuje. Ďábel je velmi často v detailu! Tato totalita vznikla díky MMF, OSN, EU a dalším zločineckým a teroristickým organizacím, které účelově založila elita (Synagoga satanova – falešní Židé) a ovládá je. Značný vliv na to také měla média (řízené informace, informační zahlcení, manipulativní filmy atd.), školství (nástroj slepého přijímání názorů a postojů), věda (která šíří falešné teorie), falešná ekologie, humanismus (člověk se stává „bohem“)… Vidím, že dílo zkázy je dokonáno – stačí se podívat na obří globalizaci, sběr osobních dat, elektronizaci, technizaci a kybernetizaci lidské společnosti za poslední dobu.

Doporučený článek k prostudování: Škola, vzdělávací proces a ďábel

Dnešní negativa:

1. Psychologický a ekonomický teror od antikristů.
2. Člověk má technologie, jaké ještě nikdy neměl. Většina těchto technologií člověku škodí (fyzicky i duchovně). Je to např. nadměrné užívání internetu a interaktivních technologií, což mění fungování mozku (člověk ztrácí soustředění, kreativitu, dostává se do stresu atd.). S tím úzce souvisí předchozí bod.
3. Sledování televize (televizních pořadů) představuje pro člověka trauma. Televize nabízí sledování sáhodlouhých televizních seriálů a filmů plných egoismu, smilstva, homosexuality, opilství, násilí, modloslužby a okultismu. Sledováním televize se člověk dobrovolně zbavuje vlastního myšlení, protože se přes ní provádí masová hypnóza. Když lidem vnutíte, že musí trávit volný čas u televizní obrazovky, uděláte z nich stádo souhlasící se vším (z lidí se stávají loutky).
4. Takřka všude jsou záznamová zařízení. Dokonce i v přírodě.
5. Věda se stala neomylným zdrojem informací pro většinu lidí. Ta věda, která šíří lži, spekulace a vydává to za pravdu.
6. Extrémní propagace mimozemšťanů, kteří údajně navštěvují Zemi v UFO. Toto v lidech vytváří strach.

Doporučený článek k prostudování: Věda jako zdroj pravdy?

A tak dále

Je potřeba si uvědomit, že mnohé je zmanipulované, zločinné, domluvené… V žádném případě to není to hodné Rusko a ta zlá Amerika (ani samozřejmě naopak). Všechno je domluvené, všichni se navzájem potřebují, proto spolu spolupracují. Uvedu pár novodobých příkladů. Když začala válka na Ukrajině, EU chtěla vyloučit Rusko z platebního systému SWIFT. To by extrémně narušilo ruské finanční a obchodní aktivity (došlo by k blokádě ruských bank). Co se záhy po této rádoby výhružce stalo? Rusko poprvé získalo místo ve správní radě SWIFT! Podobné je to na české politické scéně, kde jsou údajní političtí rivalové domluvení (všechno je to hra a podvod na lidi). Ještě zmíním KLDR a rádoby efektivní sankce na severokorejskou ekonomiku. Efektivní sankce neexistují (přitom by bylo snadné je vytvořit), protože je tady její ekonomická návaznost a spolupráce v rámci EU. I u nás koupíte výrobky vyrobené v KLDR.

Lidé z ČR a celé EU nežijí ve svobodě ani v demokracii. Kde není absolutní svoboda slova, není ani demokracie! Je tady zvláštní druh (paskvil) socialismu (samozřejmě i v ČR). EU je ukázkovým příkladem socialistického zřízení, které produkuje totalitu. Také tady vidíme systém extrémně vysokých sociálních dávek (nevyplatí se pracovat). A tak dále. Problém EU je Evropská komise (EK), která je jediným orgánem Unie, který odpovídá za předkládání návrhů nové evropské legislativy, a je odpovědná za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu (EP) a Rady EU. EK je antidemokratický a nepřehledný spolek samozvaných (nikým nevolených) lidí. EK na základě svévole udává směr Unie! Co EP? To jsou jen loutky EK. EP pouze přijímá řadu nesmyslných nařízení od EK. Europoslanci jsou pouze loutky, které jsou přepláceny z uměle vytvořených peněz (falešného finančního systému) – proto drží ústa a krok. Europoslanec nemá možnost předložit zákon ani pozměňovací návrh. Všechno toto je nedemokratické. Volby nabízejí pouze iluzi výběru… Vesměs všechny dnešní vlády jsou okultní. ČR samozřejmě není výjimka. Vládnoucích elitáři oddaně slouží tomu zlému, on jim na oplátku dává moc nad lidmi, mnoho peněz… To je žití pro tento život. Kdo žije pro tento život, nemá se dobře duchovně!

„Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil?“
Překlad 21. století, Lukáš 9,25

Znamení šelmy
Bude jediným (takto a ne jinak) znamením šelmy mikročip implantovaný lidem antikristovou vládou? Kdo si tento čip nechá implantovat, tak jen a jen díky tomu skončí v „pekle“? To si nemyslím. Vždyť to nemá nic společného se zapřením víry, nevidím tam duchovní propojení. Znamení šelmy musí souviset s popíráním víry a se spásou. Je to vnitřní záležitost člověka. Osobně se domnívám, že znamení šelmy je na čele (v centru mysli) a na ruce (ve skutcích). Boží slovo říká, že člověk může mít vypálenou značku (pečeť) ve svém svědomí (v myšlení). Svědomí je vnitřní stav člověka, který vede soudy o tom, co sám způsobil nebo co se chystá způsobit. Řecké slovo pro „cejch“ v Zjevení 13,16-17 je charagma (charakter – povaha, souhrn vlastností člověka). Lidé jsou ocejchováni charakterem – zformováni charakterem šelmy. Není pochyb o tom, že vypálená značka (cejch, pečeť) nemusí být vždycky fyzická. Vždyť  člověk, ve chvíli, kdy uvěřil, byl označen pečetí Ducha Svatého (označen pro člověka neviditelnou pečetí, značkou). Spasení je možné pouze v Ježíši Kristu. Pokud někdo nemá Kristův cejch na čele a na ruce, nebude zachráněn.

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své,“
Kralická, 1. Timoteus 4,1-2

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí.“
ČSP, 1. Timoteus 4,1-2

„V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.“
Překlad 21. století, Efeským 1,13

Znamení šelmy souvisí s antikristem. Antikrist je ten, kdo je proti Kristu.

„Kdo není se mnou, je proti mně“
Překlad 21. století, Matouš 12,30

Antikrist je nevěřící člověk, ďábel, svět, falešný křesťanský směr… Znamení šelmy je něco, co člověk přijme na základě vlastního rozhodnutí od šelmy. Šelma je ten starý hříšný člověk, nevěřící, ďábel a jeho království… Znamení šelmy je hlavně o popření pravého Krista, o víře ve falešného Krista (falešné křesťanské učení), o uctívání falešného Krista. Se znamením šelmy úzce souvisí s hřích, který člověk vykoná přes světskou nabídku (svět je antikrist). Šelma lidem hlavně nabízí modloslužbu (závislost na internetu, na hrách, na sledování televize, na informacích…). Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti s možností volby. Daroval nám svobodu rozhodnutí, možnost říci ano i ne. Hřích můžeme vykonat nebo ho odmítnout. Můžeme samozřejmě odmítnou i víru, kterou nám Bůh daroval. Ducha můžeme uhašovat nebo se jím nechat naplňovat. A tak dále.

„Odměnou hříchu je totiž smrt“
Překlad 21. století, Římanům 6,23

Nutno upozornit, že přijetí znamení šelmy (přijmout falešného Krista) doporučuje falešný křesťan, který spolupracuje se šelmou (se světem).

“A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou”
Překlad 21. století, Zjevení 19,20

Významný prostředek k přijetí znamení šelmy je Synagoga satanova. Synagoga satanova a její antikristův (zločinný) systém chce lidi zotročit, udělat je závislými na jejich podvodném systému… Pokud se někdo stane otrokem tohoto systému, inklinuje k hříchu – snadno přijme znamení šelmy.

“Toto praví ten první a poslední, který byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Znám i urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, nýbrž jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, Ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni,“
ČSP, Zjevení 2,8-10

Šelma dnešním lidem nabízí:

1. Finanční otroctví. Vezmeme si půjčku, která nás bude zotročovat finančně, časově atd. Tím se dostaneme do modloslužby (hříchu). Dneska je mnoho lidí doslova otrokem hypotéky a dalších dluhů!
2. Výběr pohlaví – genderová ideologie, která vede ke ničení tradiční rodiny.
3. Dávání zvířat na/nad úroveň člověka. Dnešní lidé ve velkém rozsahu svým myšlením a skutky tvrdí, že zvíře je obrazem Boha. Lidé podléhají účelné antikristovské masáži, že zvířata mají vyšší hodnotu než člověk. Toto je hřích proti Bohu! Považuji to přijímání znamení šelmy. Dnešní doba je kult psa. Často vidíme psa jako náhražku dítěte. V některých případech vidíme psa nebo jiné zvíře (např. kočka), které určuje chod celé domácnosti. V  těchto domácnostech pak vidíme mocně působit démoni, kteří s oblibou hrají na city lidí (Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity).
4. Víra v okultismus, provozování okultismu (horoskopy, akupunktura a mnoho dalšího). Toto se týká i některých křesťanů! Co dneska můžeme spatřit, je tzv. skrytý okultismus., což je např. homepatie. Někteří křesťané cvičí „křesťanskou jógu“. Jóga je pořád jenom jóga – okultismus!

A mnoho dalšího.

Je to o skrývané manipulaci
Ať  to víme nebo ne, ďábel se všemi prostředky snaží masově manipulovat mysl lidí. To se děje pomocí médií, v hudebním a filmovém průmyslu, přes vědu, školství atd. V tomto všem má ďábel velké slovo. Tyto nástroje se nepřetržitě snaží masírovat lidskou mysl. Díky tomu dochází k diktátu lidem: jak mají myslet, co si mají oblékat, jak se mají chovat při sexu a mnoho dalšího. Pokud tomu někdo podlehne, snadno přijme znamení šelmy! Nenech se manipulovat!

Pozor na obraz šelmy!
Osobně se domnívám, že televizní obrazovka je obraz šelmy (duchovně zabíjí lidi), o kterém hovoří Písmo. Pokud je někdo zotročen sledováním televize, slepě přijímá informace z televize, klaní se šelmě.

„Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Koná zázračná znamení, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi znameními, která jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo jí dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli.“
Překlad 21. století, Zjevení 13,11-15

Jak nejlíp skrýt tajemství, podvod? Že ho všem dáte před oči!

A nejen televize! Za nástroj obrazu šelmy považuji také internet, chytrý telefon atd. Zmíněné obrazy šelmy jsou tvůrci veřejného mínění. Lidem nabízejí množství informací, dezinformací i doslova lži. Jsi učen jen tomu, co chtějí, abys věděl. Tyto nástroje, pokud jim podlehneme (klaníme se jim), nás duchovně zabíjejí. Jsou to velmi silné nástroje ďábla proti lidem – nástroje k manipulaci s lidma. Například sledování televize dokáže lidem změnit náladu (uvést je do dobré nálady i do smutku), přivést do těžkých psychických stavů (strachy, deprese atd.). Přes sledování televize se provádí masová hypnóza, manipulace. Nenech se manipulovat! Věnuj čas Ježíši, ne přístrojům, které tě od Ježíše odpoutávají! Soustřeď se (upni se) na Ježíše!

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2.Petr 2,18-19

Pozor! Největším klaněním se šelmě je odmítnutí pravého Krista. Pravého Krista odmítají nevěřící a falešní křesťané.

Neupínej se na dobu konce
Rozsuzuj, prověřuj a neupínej se na zlo, na negativa a pochybné teorie (např. o době konce). Já osobně se rozhodně neupínám na dobu konce, protože vím (Písmo to říká), že doba konce (poslední čas) je tady od Ježíše (období od odchodu Ježíše do Nebe a druhého příchodu na Zemi). Znamení šelmy je tady po celou dobu posledního času. Kdo nepřijímá znamení šelmy, ten není koupen (sveden) satanovým systémem. Takový člověk patří Ježíši, je vykoupen a není zaprodán ďáblu. Člověk odmítající znamení šelmy, není koupen, zaprodán. Ježíš křesťany vykoupil a pokud se k Němu upnou, nikdo je nemůže koupit ani prodat.

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Překlad 21. století, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Překlad 21. století, 1.Petr 1,19-20

Letnice, to se událo už v posledních časech!

„Když přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (…) Všichni žasli a nevěděli, co si o tom myslet. „Co má tohle znamenat?“ ptali se jeden druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: „Opili se novým vínem!“ Bůh ho učinil Mesiášem! Tehdy vstal Petr s ostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: „Židé a všichni, kdo pobýváte v Jeruzalémě, chci vám něco oznámit. Dobře mě poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte – vždyť je teprve devět hodin! Děje se ale, co bylo předpověděno ústy proroka Joele: V posledních dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny.
Překlad 21. století, Skutky 2,1-4 a 12-17

Závěr – rozsuzuj, neměj strach, upřednostňuj Ježíše
Kdo odmítá pravého Krista, ten přijímá znamení šelmy a klaní se šelmě. Znamení šelmy je tady po celou dobu posledního času (od prvního Ježíšova příchodu). Křesťané jsou průběžně pečetěni na čele Boží pečetí. Ostatní jsou průběžně cejchováni na čele a pravé ruce znamením šelmy.

„Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!
Překlad 21. století, Zjevení 7,3

„A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.“
Překlad 21. století, Zjevení 14,1

Mnoho dnešních křesťanů podléhá satanovu podvodu tím, že bezmezně věří učení, které říká, že přijímání znamení šelmy se týká až daleké budoucnosti (až bude nějaká antikristova vláda viditelně, masově a nucené čipovat lidi po celém světě). Tomu podléhají zejména křesťané, kteří nerozsuzují a slepě věří kdejaké teorii. Velký pozor na lidi, kteří chtějí „uzdravit svět“! Může jít o lidi, kteří v dobré víře hlásají velkou část pravdy, do které jsou však vtěsnány zásadní obrovské lži. Toto je oblíbený satanův trik – dát velkou část pravdy a do toho vložit minimum lži, která má lidi dovést na scestí (k bludu). Bůh dá ale vždycky nástroje k odhalení podvodu. Jednoho takového podvodníka, který šíří blud na celosvětové úrovni, odhaluje fakt, že na svých teoriích vydělává a zviditelňuje se. Sám tvrdí, že se o své „vyvolenosti“ dozvěděl od okultistky plus prodělal osvícení někde na pohřebišti. Ještě zmíním Henochovu knihu, na kterou se někteří křesťané upínají. Toto není křesťanská kniha, ale démonská slátanina!!! Tuto knihu rozhodně nenapsal Henoch (ani o něm nepojednává), který „měl pověst Božího oblíbence“ (Židům 11,5).

Prověřujte si informace. Nepodléhejte kdejakému učení, rozsuzujte na základě Božího slova a Duchem Svatým! Ďábel je mistr manipulace a brainwashingu (vymývání mozků)!

Nebuď otrok satanova systému! Lidé, kteří jsou nějakým způsobem zotročeni satanovým systémem, přijímají znamení šelmy. Je potřeba osvobodit svou mysl, což lze jedině přes Krista. Nežij pro satanovo království, neupínej se na něj. Mnohým lidem satanovo království nějakým způsobem vyhovuje. Dokonce i některým křesťanům! Já to vnímám tak, že mnoho křesťanů žije pro tento život (uzdravení z nemocí na prvním místě, prosperita, finanční zabezpečení atd.).

„Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu.“
Překlad 21. století, Jan 12,25

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Překlad 21. století, 1.Jan 2,15-17

“Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.”
Překlad 21. století, Jakub 4,4

Nevyměňuj zdánlivě pokojný život a falešné bezpečí v tomto padlém světě, který je určen ke zkáze (likvidace ohněm), za Pána Ježíše, který je jediná cesta do Nebe. Upni se na Ježíše a následuj Ho. Pak budeš v naprostém klidu (dostane se ti úlevy). Já, díky tomu, že se neupínám na stvořené, že se spoléhám na Ježíše (dal jsem mu všechno), zažívám Boží pokoj. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Překlad 21. století, Jan 14,6

„Ježíš k nim pak znovu promluvil: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.“
Překlad 21. století, Jan 8,12

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“
Překlad 21. století, Matouš 11, 28-29

Rozhodně se nenech nikým a ničím strašit! Nenech se strašit nějakou falešnou teorií, falešným finančním systémem, falešnou pandemií, démonickou sugescí a manipulací…Satan se nás pořád snaží něčím strašit! Moc dobře ví, že kdo má strach, je lépe manipulovatelný. Satanovo strašení: změna letopočtu 1999 na 2000 – bude to mít destrukční následky pro lidstvo, 2012 – konec světa podle mayského kalendáře, ptačí chřipka – zabije nás to, ebola – zabije nás to, koronavirus – zabije nás to, tání ledovců nás všechny zabije. Takto bych mohl pokračovat dál a dál.

„Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hospodina spoléhá.“
Překlad 21. století, Žalm 112,7

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.“
Překlad 21. století, Matouš 10,29-31

Upni se na Boha Ježíše a budeš v klidu. Upni se na Boha Ježíše, který je hlavou každé vlády a mocnosti. Ježíš je vládce všech králů země (svrchovaně je nad nimi). Samozřejmě i těch, kteří dnes manipulují světem. Je potřeba si uvědomit, že všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha! Nad vším zlem je Bůh, který je absolutně všemocný, svrchovaný…

V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!”
Překlad 21. století, Koloským 2,9 a 13-15

“Milost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který přichází, a od sedmi duchů před jeho trůnem, a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, ten Prvorozený z mrtvých a vládce králů země.”
Překlad 21. století, Zjevení 1,4-5

Zaměř se na to, že Ježíš je pořád s tebou.

„a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Překlad 21. století, Matouš 28,20

Křesťané sice zažívají útoky ze světa, ale na druhou stranu, zažívají duchovní pokoj. Křesťané, i když okolo nich zuří démonského boje, zůstávají v naprostém klidu, protože vědí, že Ježíš je nad tím vším a s nimi. Alespoň by to tak mělo být. Pokud duchovní pokoj nezažíváš, děláš něco špatně. Nenech se vystrašit ďáblovým systémem, který panuje přes svévolníky, kteří touží uspokojit pouze vlastní tužby. Odmítej znamení šelmy, což je ve své podstatě přijmutí a vykonání nějakého hříchu, který doporučuje satanův (antikristův) systém.

Bůh vám žehnej. Amen.

“Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.”
Překlad 21.století, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté. ”
Překlad 21.století, Efeským 6,10-18

Může vás zajímat:
Antikrist, znamení šelmy
Prožíváš strach? Když máš Ježíše, nemáš se čeho bát!
Soustřeď se (upni se) na Ježíše!
Vyhlížíš dychtivě příchod Božího dne?
Satan v hudebním průmyslu
Elektronické hudební festivaly jako okultní a satanistické rituály
Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha
Peace symbol je falešný symbol míru
Je současný Izrael Bohem Bible vyvolený národ?
Falešné židovství, hexagram, Synagoga satanova

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení