Co je New Age?

Kázání ze dne 21.5.2017:

O New Age se hovoří a píše strašně málo. Lidi nemají prakticky žádné informace. Bezbožní lidé i křesťané doslova tápají. Tápání, neinformovanost je živná půda pro satana. Na internetu o New Age koluje mnoho lží a polopravd. Za tím samozřejmě stojí satan a jeho padlý andělé. Proto jsem se rozhodl věnovat dnešní kázání New Age.

Co je New Age?
New Age lze přeložit do českého jazyka jako: Nový věk nebo Nová doba. New Age rozhodně není hnutí (ani náboženské), jak všude čteme na internetu. New Age je něco neviditelného a nikde neregistrovaného – je to myšlenka, myšlenkový proud, démonské myšlení a učení. New Age ani nemá žádného lidského zakladatele, žádný program či dogmata (tvrzení či nauka, o níž není dovoleno pochybovat). Myšlenkový proud New Age dnes zasáhl všechny lidi na světě. New Age je v Evropě, Americe i Africe.

New Age je prostředek k vytvoření a udržení antikristů v satanově moci. Antikrist je každý člověk, který je proti Kristu, tedy bezbožný člověk. New Age je prostředek k vytvoření Antikrista a lživého proroka, o kterých hovoří Zjevení…

„Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.“
Bible, Zjevení 20,10

O New Age podrobněji (pro lepší pochopení)
New Age je prostředek ke změně smýšlení lidí. New Age vyvyšuje člověka a jeho pýchu. Dává důraz na lidské božství (já jsem člověk, já sem někdo!). Satan moc dobře ví, že pokud člověk začne přemýšlet jinak, změní svůj život – koná jinak. Proto vytvořil New Age. New Age je prostředek, jak jít po široké cestě do pekla.

Do jaké oblasti New Age zasahuje?
New Age je doslova všude.  Opravdu všude! New Age zasahuje do všech oblastí našeho života. New Age je v: ekonomice, politice, hudbě, kultuře, ekologii, školství, ve státní správě, firmách, armádě, zdravotnictví, náboženství, humanismu, hollywoodské produkci… New Age si podmaňuje světové vlády, politiky i významné instituce z celého světa.

Kdo stojí za New Age?
Žádný člověk ani mimozemšťané. Tvůrce New Age je Boží odpůrce – satan. Satan nepřipouští existenci sama sebe ani Boha. Stejně tak nepřipouští příromnost New Age. Proto mají lidé o New Age tak málo informací.

Vznik New Age
Myšlenkový proud New Age vznikl hned po druhé světové válce. Satan moc dobře věděl, po válce nastane nová éra, kdy už nebude možné lidi manipulovat dosavadním způsobem. Satan moc dobře věděl, že se člověk začne hluboce zaobírat myšlenkou, že je potřeba změnit myšlení a životní styl.

Proč satan vytvořil New Age?
Jak šel pokrok (letecká doprava, rozhlas, televize, internet…), satan si uvědomil, že lidé budou mít prostředky, kterými mohou odhalit pravdu. Měl obavy z toho, že lidé poznají pravdu a začnou se upínat k Bohu. Chytrost satana dnes vidíme všude. Jsme přehlceni informacemi (konspirační teorie, natáčí se tolik filmů jako nikdy v minulosti…), pozemský čas jakoby běžel rychleji než třeba před 50 lety. Satan nás zaměstnává honbou za kariérou, penězi (chtěj všechno měj hned – půjčky), strachem před 3. světovou válkou, která by měla pro lidstvo fatální důsledky. A mnohým dalším. To vše, aby nás vzdálil od Boha. Nenechme se mamipulovat satanem. Žádná nukleárná válka nebude (můj názor). To je satanova lež. Satan chce v lidech vyvolat strach, oddálit nás od Boha.

New Age a okultismus
New Age stojí i za magickým myšlení, okultismem, tedy za tou explozí okultismu, jakou vidíme dneska. Okultismus je všude, kam se podíváme – televize, internet, noviny… Všude vidíme věštění, horoskopy, kartářky, atd. Okultismus byl vždycky, dnes ale vidíme tu obrovskou koncentraci (rozmach) okultismu a skrytý okultismus jako je  jóga, víra v různé energie (čakry apod.), různé meditace, akupunktura, homeopatie, atd. To jsou všechno praktiky, které se na první pohled jeví jako zdraví prospěšné, přitom ale za nimi stojí démoni.

New Age a symboly
Jelikož New Age zasahuje do všech oblastí, používá mnoho okultních symbolů, které uctívají satana. Jedná se o hexagramy, pentagramy, lebky, převrácené otazníky a kříže, apod. Mnoho okultních symbolů nelezneme v hudebním průmyslu, politice i na platidlech. Konkrétně na jednodolarové bankovce. O okultních symbolech budeme hovořit příště. – Okultní symboly, satanistická symbolika

Takže New Age je úzce spajaté s okultismem a okultními symboly.

New Age a UFO
V televizi a na internetu je obrovské množství dokumentů na téma mimozemských civilizací a jejich navštěvování naší planety. Na YouTube je mnoho videí, které mají prokazovat existenci mimozemšťanů. Některá videa jsou falzifikáty, jiná pravá. Na nepozměněných videích jsou vidět démonské podvody.

Skrz New Age satan lidem vnucuje myšlenku, že existují vyspělé civilizace, které pravidelně navštěvují Zemi, unášejí lidi, mrzačí zvířata a vytváří kruhy v obilí. To je další věc, kterou nás chce satan odpoutat od Boha.

New Age a MLM
New Age také stojí různými kurzy, které kladou důraz na rozvoj osobnosti, mají budovat „pozitivního myšlení“ apod. Tedy již zmiňované lidské božství. Důraz na „pozitivní myšlení“ je kladen v multi-level marketingu (MLM). Satan pomocí bezbožným lidi vytvořil MLM, a to pomocí New Age. Na motivačních seminářích se má budovat pozitivní myšlení (ty jsi někdo!). Ve velkém rozsahu se zde vykonává tzv. vymývání mozků, tvrdá manipulce, kdy jsou lidé manipulováni skrz démonské síly. Ano, MLM je démonské učení, které vede miliony lidí do věčného zatracení. Do New Age jsou zapojeni MLM firmy jako je Amway, Herbalife a řada dalších.

New Age a Nový světový řád
Poslední roky se hodně hovoří o Novém světovém řádu. Jedni se domnívají, že všechno, co se dneska děje (Evropská unie, uprchlíci, Rusko…), jednou vytvoří Novým světový řád. Druzí zase volají po tom, že civilizace potřebuje jeden světový systém. Pravda je taková, že Nový světový řád je už tady! Je to můj názor. Nový světový řád podle mého funguje roky. Nový světový řád vytvořil satan pomocí křesťanů i bezbožných lidí, a to pomocí  New Age. O vytvoření Nového světového řádu se velmi významně zasloužila Evropská unie, Amerika, Rusko i Vatikán.

New Age a křesťanství
Ano, New Age velmi zasahuje do křesťanství, náboženských organizací. Výsledkem působení New Age jsou církevní organizace, které si překrucují Písmo. Překrucování Písma bylo vždycky (Římsko-katolická církev, Svědkové jehovovi…), ale zase jsme u té koncentrace – dneska je takových náboženských organicí, jako nikdy v minulosti (často jde o sekty). Působení New Age vidíme nejen ve známých a velkých církevních organizacích, ale i v mnoha menších organizacích a sborech, které velmi významně podléhají démonskému učení. V některých církevních organizacích dokází k nechutným manipulacím. Pastor a starší se snaží převzít kontrolu nad životy některých křesťanů. Například v podobě kontroly, jak často navštěvuješ shromáždění, nebo zda dáváš „desátky“ v dostatečné výši. Toto je věc mezi tebou a Bohem, do toho žádný člověk nemůže a nesmí zasahovat. Mj., Ježíš nikdy nemluvil o tom, že se mají dávat „desátky“ v podobě peněz. Ježíš vždycky hovořil o darech. Nikdy také nemluvil o placených pastorech. Toto zavedla nenažraná katolická církev. O tom ale jindy.

Pojďme se podívat do písma…

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů.“
Bible, 1. Timoteovi 4,1

Z tohoto verše je patrné, že přítomnost New Age je tedy jeden z mnoha důkazů toho, že jsme velice blízko návratu Ježíše Krista. Pokud se podíváme do Písma, tak zjistíme, že důkazů blízího se konce, je více než 20 (např. vznik státu Izrael, Židé se masivně vrací do Izraele, polnice zní celou Zemí atd.). O tom si budeme povídat někdy jindy.

New Age a Česká republika
Jak jsem již říkal, myšlenkový proud New Age zasahuje a ovlivňuje všechny lidi na světě. Tedy i lidi v Česku. Česká republika (ČR) je země, kde lidi podléhají tomuto démonskému myšlení velmi významně (jako všechny postkomunistické země, kde desetiletí řádil zločinný režim, který perzekuoval a zabíjel).  Satan v Češích vyvolá strach, proto se Češi vzpírají démonským zákonům jen vyjímečně. Ještě s větším důrazem je dodržují.

V naší zemi začal myšlenkový  proud New Age působit velmi významně po listopadu 1989 (sametová revoluce). Václav Havel byl hodný a respektovaný člověk. Havel byl prezident, spisovatel a humanista. Václav Havel v roce 2007 dokonce dostal cenu za humanismus. Nutno podotknout, že humanismus není slučitelný s křesťanstvím, neboť humanismus je snaha lidí vytvořit si nové zákony, lepší než Boží zákony. Václav Havel se bohužel zasloužil rozmach humanismu, a to nejen v České republice. Václav Havel  bohužel v tomto směru podlehl myšlenkového proudu New Age, což je určitě smutné a velká škoda.

Václav Havel po revoluci řekl jednu velkou pravdu:

„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“
Václav Havel

Této pravdy se ale chopil satan a jeho padlý poskokové – démoni. Satan vnutil bezbožným lidem, že demokracie je anarchie. Proto nastala tzv. „divoká privatizace“, ve které si mnoho lidí nepoctivě přišlo na velké peníze. Vše pod záštitou New Age. Pod záštitou New Age dal satan lidem v eufórii právě nabité svobody, pravdu i lež do sebe smíchanou. Vidíme to všude okolo sebe, satan dává v mnoha případech lidem 95% pravdy a 5% lži. On je velmi chytrý, on moc dobře ví, že člověk byl vytvořen k Božímu obrazu, tady jako inteligentní bytost, která by stoprocentní lež lehce odhalila. Proto dává lidem tento mix – já tomu říkám OBLÍBENÝ SATANŮV MIX. Dávejte na to pozor a odhalujte jeho taktiky! Satan začal po listopadové revoluci ve velkém rozsahu dávat lidem výdobytky kapitalismu – peníze, moc, slávu… Hodně peněz, hodně moci a hodně slávy. Satan začal lidi tímto svazovat, což dělá dodnes. Jsme svázáni časem – satan nás okrádá o nás čas. A to především skrz peníze. Satan lidem skrz New Age vnutil myšlenku, že každý člověk musí splňovat určité standardy, jinak není pro tento svět dobrý. Příklady: Nos výhradně značkové oblečení, jezdi v novém autě, kup si drahý mobil, vem si hypotéku (to je dneska normální)… Satan lidi zotročil penězma, proto je dnes mnoho lidí zadlužených. Lidé dnes chtějí všechno hned. Dnes je to možné, ale přes půjčky (často lichvářské). Půjčky jak je vidíme dnes, je satanův nástroj k zotročení lidí. Neříkám, že jsou půjčky závadné. Jako peníze nejsou závadné. Závadné je nutkání chtít všechno hned, chtít to nejdražší, brát si víc půjček, půjčovat si na nepotřebné nesmysly (věci, které nás oddalují od Boha)… A co se týče peněz, tam je závadná láska k nim (nehledě na výši finančního obnosu). Tomuto svodu křesťan nesmí podlehnout, protože by podlehl démonským silám. Takové to nutkání, když nevíš, proč to děláš a musíš to udělat, to jsou démoni. Vykazuj démony i satana pořád ze svého okolí – ve jménu Ježíše Krista. Pokud je nebudeš pravidelně vykazovat, budou tě čím dál víc obtěžovat a ty podlehneš hříchu. Pros Otce o pomoc v modlitbách.

New Age konkrétně
Buďme konkrétní a pojďme se podívat za čím vším stojí New Age:

1. Celosvětově přijatelná homosexualita, homosexuální chování (bisexualita). Homosexualita je dnes moderní a mnohdy obdivována. Bisexualita je na tom podobně. Homosexualitu toleruje dokonce i papež. Římsko-kalotická círev je plná homosexuálních kněží, kteří se ke své orientaci veřejně a bez ostychu přiznávají. Viděl jsem i videa na YouTube. Tito „kněží“ tvrdí, že homosexualita není hřích a s oblibou citují Písmo (přesně jak to s oblibou dělá satan). Homosexualita je špatná, je to hřích, to říká Písmo min. na pěti místech (1. Korintským 6, 9-10, 1. Timoteovi 1, 8-11, Leviticus 18, 22 atd.). Homosexualitu, homosexuální chování, transexuály a okultisty papež nepochopitelně toleruje.  I proto lze tuto církevní organizaci označit za doupě démonů. Je vidět, že papež hraje v těchto posledních časech významnou úlohu.
2. Evropská unie (EU). Toto společenství je založeno na myšlence socialismu, a to od samého počátku. EU viditelně složí zlu. Přesto ČR v roce 1996 podala žádost o vstup do EU a v roce 2003 mnoho lidí v referendu hlasovalo pro vstup do tohoto démonského sdružení. Pojďme se podívat na některá absurdní nařízení EU: omezení příkonu vysavačů, daň z finančních transakcí, regulace platů bankéřů, pokuta Microsoftu za nemožnost výběru prohlížeče, zákaz zobrazování obrázků na obalech kojeneckého mléka, omezení platnosti řidičských průkazů, omezení používání plastových tašek, vliv klimatických změn na rovnost žen atd. EU chce dokonce zakázat držení zakázaných zbraní, které jsou již bezpečně znehodnocené.  Dále požaduje nutnost zbrojního průkazu a evidence i pro vzduchovky a další dnes volně prodejné zbraně. Za tímto vším hledejme New Age. Satan chce odzbrojit lidi. To se mu ale nepodaří, protože křesťané mají Boží zbroj.
3. New Age stojí za schvalováním nesmyslných a šikanozních zákonů, které neslouží lidem ale zlu. Mnoho těchto zákonů je schvalováno v rámci EU. V rámci EU je mnoho nesmyslných zákonů a nařízení, které kriminalizují téměř každý krok každého občana.
4. Zhouba New zasahuje i české zákonodárce a úředníky. Čeští úředníci si často některé směrnice EU špatně vykládají, schválí zákony, které nejsou prospěšné lidem, ale Božímu odpůrci. Pak to svádí na EU. Česká republika je pak zemí s mnohem přísnějšími pravidly, než EU vůbec vyžaduje.
5. New Age dokázalo ze zednářství, vytvořit jednu totalitní světovládu satana, která dneska ovliňuje všechny lidi na světě. Především pomocí peněz a schvalovaných zákonů. Přítomnost zednářů je prokazatelná, neboť mají kanceláře, webové stránky, muzea… Na YouTube je mnoho zednářských videí, které zavání autoritářstvím, okultismem. Na těchto videích je vidět uctívání satana. Zednářství je na vzestupu, a to i v ČR. Zednářské lóže nalezneme v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Mariánských Lázních a dalších českých městech. O zednářství podrobně někdy jindy.
6. Pod vlivem New Age se nachází mnoho světových organizací. Jde o tisíce organizací po celém světě. Jmenujme ty nejmocnější: Organizace spojených národů (OSN) a UNESCO. OSN má 193 členských států (téměř všechny státy světa). Od roku 1993 je členem i ČR. UNESCO má 195 členských států a jejím spoluzakladatelem bylo Československo (v roce 1946). Obě organizace mají společný cíl – zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
7. New Age také velmi zasahuje do nadací a bankovních společností, které vlastní a ovládají miliardáři  jako jsou Rothschildové, Rockefellerové a další. Je zajímavé, že ani jeden z těchto miliardářů není v žebříčku prvních 100 nejbohatších lidí světa. Přitom oni (přes své organizace) určují ceny zlata, půjčují peníze vládám atd., takže jejich majetky musí být obrovské.
8. New Age stojí za chováním některých křesťanů. Křesťan nemůže být lhář, zloděj ani agresivní. Pokud kážeš evangelium bezbožným lidem a chováš se, jak sem nyní řekl, nahráváš zlu. Člověk, kterému kážeš evangelium, si pak řekne: „Tohle je to křesťanství?“. To je výsledek New Age myšlení. Ve Filipským 4,5 stojí: „Vaše mírnost ať je známa všem lidem“.
9. Systém obecních a městských kanalizací, který se ukládá čím dál hlouběji pod povrch země. Někde až 8 metrů do hloubky. To je satanova myšlenka (New Age), jak otrávit podzemní vody. Je to problém, o kterém se vůbec nehovoří. Když bylo v roce 2015 extrémní sucho (přes 40 stupňů ve stínu) a tráva úplně suchá (tedy tam, kde se nezalévala), viděl jsem, jak roste tráva pouze tam, kde vede potrubí kanalizace (až k poklopu kanalizace). To je důkaz úniku fekálií do půdy, následně do podzemních vodních zdrojů.
10. Za New Age stojí i lži, které se šíří internetem.  Živnou půdou pro šíření těchto lží jsou sociální sítě, různá fóra, atd. Prokremelské weby pravidelně publikují lživé zprávy, které mají poškodit Ameriku i EU. Jedná se o weby: svetkolemnas.info, zvedavec.org, ac24.cz a desítky dalších. Tomu všemu vévodí ruský web, který se nazývá Sputnik News, a který  šíří lži v mnoha jazykových mutacích.
11. Za New Age se také skrývá rovnost člověka a zvířete. Toto je zavrženíhodná satanova myšlenka. Pojďme se podívat hned na začátek Bible, Genesis 1,28: „A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe“. Bůh nám říká, že si má člověk podmanit zvířata. Zvířata nám mají sloužit k získání potravy a oblečení. Mnoho lidí dnes ze zvířat dělá lidské bytosti, což jim nepřísluší a je to proti Bohu. Mnoho lidí považuje zvíře za součást rodiny. Někteří mají dokonce ve zvířeti větší emoční oporu než jejich partner a děti. Někteří křesťané mají zvíře jako modlu. Modla je úplně všechno, čemu věnuješ víc času, než Bohu (peníze, kariéra, koníčky, sport…). Vyvyšování zvířete před člověkem, nebo dokonce před Bohem, je hřích. Někteří lidé připisují lidská práva zvířatům, což je nepřijatelné, protože lidská práva patří výlučně lidem. Jiní zase mají potřebu osvobozovat laboratorní myši. Vše pod záštitou New Age.
12. Česká republika je vnitrozemský stát, který nemá jiný zdroj vody než srážky. Velkou část srážek vypaří půda, rostliny a vodní plochy, velké množství srážek steče do řek. Prší nepravidelně a nerovnoměrně. Sucha střídají přívalové deště, kdy najednou spadne velké množství vody, která se nezachytí ani nevsákne. Dešťová voda se odvádí do kanalizace. Přibývá zastavěných ploch. Staví se domy tam, kde by to bylo před 20 lety pro řadu z nás nepřijatelné. Staví se nová obchodní centra, která mají rozsáhlá betonová nebo asfaltová parkoviště. Staví se obrovské firemní haly, které znemožňují vsakování dešťové vody . Lidé na svých pozemcích dláždí, betonují a staví nové objekty, čímž se zakrývá to měkké a savé. Z těchto důvodů je v ČR podzemní vody čím dál méně. A nejen v ČR, ale i na celém světě. Podzemní vody je čím dál méně z důvodu satanských myšlenek – New Age.
13. New Age ovládá i státní školy po celém světě. Školy vyučují polopravdy a lži. Od malička je dětem vštěpována lež ohledně stvoření – evoluce. Satan moc dobře ví, že 100x opakovaná lež se stává pravdou. Děti jsou nuceni cvičit jógu, tedy spolupracovat s démony. Pod hrozbou špatného klasifikování musí děti mluvit lež, kterou je dosazení učitelé z New Age učí.
14. New Age ovládá děti od malička. Dětské knížky, filmy, hry i hračky jsou plné čarodějnictví, pohádkových příšer, pekelných bytostí, mimozemšťanů… Dětem po celém světě je vštěpováno, že čarodějnictví je normální, že mimozemšťané existují…
13. New Age stojí za fašismem. Fašismus dnes např. vidíme v Ruské federaci. Rusko velmi připomíná Mussoliniho Itálii, kde fašismus vznikl. Mezi základní rysy fašismu patří: militarismus, silná vůdčí osobnost ve vedení státu, nacionalismus. To vše v Rusku prokazatelně je. Rusko kopíruje vojenské tahy a propagandu nacistů. Stačí se podívat na ruský film „Krym se vrací domů“, jehož název je podobný názvu nacistického propagandistického filmu „Sudety se vrací domů“, ve kterém diváky totožně přesvědčují, že anexe byla správná věc. O fašismu v Rusku hovoří i šachový mistr světa Garry Kasparov, který říká, že putinův autoritatismus se změnil v tvrdou diktaturu fašistického charakteru.
14. New Age stojí za rozvojem ekologismu – ekologických hnutí, nesmylným vysekávání keřů u cest a silnic, feminismem atd.

To bylo jen několik málo příkladů, co stojí za New Age.

Bohužel už nemohu říct, že se svět se řítí do katastrof a totálního vlivu New Age. Svět už totiž pod totálním vlivem New Age je.

Zamysleme se a uvědomme si, jak nás New Age pohlcuje a ovládá. Jak sami propagujeme New Age. Pokud někdo propaguje New Age, slouží démonským silám a musí činit pokání.

Závěr
Nyní už víme, že New Age dává důraz na lidské božství a lidskou pýchu. Také už víme, že toho satan dosahuje hlavně skrz zákony, peníze a majetek. My jako křesťané ale nemáme milovat tento padlý svět. Nemáme milovat nic, co je v něm. Nemáme milovat peníze, majetek . Nemáme milovat svá auta ani domy. Pojďme se podívat do Písma…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá navěky.“
Bible, 1. Jan 2,15

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Jakub 4,4

Bez podmínek milujme pouze svého Pána a Stvořitele, který řídí tento svět. Bez Boha  by nefungovala roční období ani vesmír. Bez Boha by nikdo z nás nebyl ničím, neexistoval by. Měj Boha za všech okolností na prvním místě. Vím, že o tom hovořím pořád, skoro při každém kázání. Toto je ale velmi důležité! Pokud se budeš modlit pouze ráno a večer 2 minuty, k tomu ještě z povinnosti a nebudeš mít otevřené srdce, budeš se Bohu hnusit. Pro Boha je taková modlitba ohavností. To stojí v Písmu. Rozhodně Mu nebudeš opětovávat jeho lásku. Pokud budeš věnovat Bohu 50% svého času, pořád Mu nebudeš dostatečně opětovávat Jeho lásku, která je pro nás lidi nepředstavitelná. Bůh je nesmírně žárlivý a požaduje naprostou oddanost. Pokud budeš žít pro Boha pořád (budeš Mu věnovat min. 90% volného času), doslova dychtit po Jeho společenství, pak očekávej, že k tobě bude Bůh často mluvit, očekávej vyslyšené modlitby, očekávej uzdravení. Pak očekávej, že budeš lépe odhalovat taktiky a pasti satana. Pak očekávej, že kázat evangelium ti nebude dělat problém. Pak očekávej, že nebudeš podléhat myšlenkovému proudu New Age. Boží Duch ti bude říkat, co je New Age, co není. Boží Duch ti bude říkat, co je dobré, co je špatné. Boží Duch ti bude Rádcem, Společníkem i Utěšovatelem.

Na úplný závěr
Myšlenkových proud New Age skrývá velké nebezpečí, které je podceňované. O New Age nehovoří bezbožní lidí, málokdy kazatelé. Podívejme se pravdě do očí a uvědomme si fakt, že New Age zlikvidovalo hodě nevěřících i věřících lidí. New Age likviduje lidi duchovně i fyzicky. Díky New Age lidi nevěří v Boha, propadají okultismu, zabíjí sebe i ostatní lidi,  atd. Přiznejme si, že satan a démoni zabíjí lidi. Za každou myšlenkou sebevraždy, stojí satan. Za každou myšlenkou hříchu, stojí satan.  Nenech se zabít a žij s Bohem pořád. Už jak vstaneš, hovoř s Bohem. Nevěnuj čas Božímu odpůrci, ale Bohu.

Jediná naše záchrana je v Ježíši Kristu. Přijmi Ježíše do svého srdce, změň své myšlení a vyznej Mu své hříchy a nechtěj je dál dělat. Nech své srdce proměnit a ve všem se spoléhej na Ježíše.

„Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční – já jsem přemohl svět.“
Bible, Jan 16,33