Kázání našeho společenství

Ďábel a jeho démoni mají políčeno na rodiče a jejich potomky!

Toto kázání je určeno nejen pro křesťany, kteří mají děti.

Ďábel a jeho démoni mají políčeno na rodiče a jejich potomky! Pozor na duchovní pasti, které ďábel klade lidem!

Televize (sledování televizních pořadů), Hollywood, Walt Disney, Netflix jsou manipulativní nástroje k ovládání mysli. Kreslené filmy se dodnes používají na kontrolu dětských myslí! Přes různé pohádky, hry, filmy, hračky a další prostředky je mnoho dětí pod démonickou sugescí a manipulací. Démoni chtějí zasvětit mysl dítěte k uctívání jich samotných. Proč se to děje? Protože:

„a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen (pozn. shozen) na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. (…) Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Překlad 21. století, Zjevení 12,9 a 12

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Překlad 21. století, 1. Jan 5,19

Už od narození
Už někteří novorozenci jsou pod obrovským démonským tlakem. Důkazem toho jsou nebiblické „křty“, které provádí Římsko-katolická církev, která je viditelným příbytkem démonů. Toto nejsou biblické křty, protože nesplňují biblické podmínky křtu (nicnevědoucí dítě nemůže mít víru v Krista, nemůže činit pokání…). Tyto „křty“ lze chápat jako démonské rituály, které mají sloužit k zasvěcení démonskému společenství a démonům, kteří toto společenství ovládají. Démoni touží po tom, aby se z těchto „pokřtěných“ dětí stal následovník římského katolicismu (modloslužba, modlitby k zemřelým lidem atd.). Pozor, „dětské křty“ nevykonává pouze Římsko-katolická církev, ale další církve! Nedávejte „křtít“ nicnevědoucí děti!

Nebezpečí pohádek, her, filmů, seriálů…
Démoni přes televizi, tablety, internet nabízejí dětem pohádky, hry, filmy a seriály, které jsou plné učení démonů a démonských praktik. Tam lze spatřit: čarodějnictví, kouzla, magii, propagaci LGBT, okultní symboliku… Dneska vidíme démonické pohádky, v kterých jsou okultní postavy a symboly, magické myšlení, zaříkávání… Démoni chtějí děti naučit okultismu, satanismu, kouzlení… V různých televizních pořadech a internetových článcích vidíme navádění k čarování, kouzlení. To je pro některé děti velmi vzrušující. Démoni rádi vytvářejí vzrušení, tajemnou atmosféru, euforické pocity… Cílem je démonská manipulace, hřích. Ve filmové sérii Harry Potter je silná propagace okultismu a satanismu. Ve filmu Ať žijí duchové! (1977) je silně velebena démonická moc. Tento film by se také mohl jmenovat Ať žijí démoni! Démonům jde o změnu smýšlení dítěte směrem k nim. Jde jim o to, aby dítě milovalo a uctívalo zlo a démony. Ve finále jim jde o to, vychovat zdémonizovaného následovníka, který bude celý život žít a propagovat zlo. Určitě znáte přísloví: „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“ Démoni chtějí, aby dítě bylo fascinováno (jakoby omámeno) okultismem, za kterým stojí právě démoni. Démoni chtějí, aby dítě znalo terminologii okultismu, okultní symboliku, kouzelnické formule, zaklínadla, kletby…

V Duchu Svatém děti upozorňujte na nebezpečí, která na ně číhají. Vysvětlujte, netlačte, nekřičte…

„Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.“
Překlad 21. století, Zachariáš 4,6

Přes tzv. holčičí filmy, hry apod. je dívkám, nejen vnucován okultismus, dívky jsou také učeni k tomu, jak nadpřirozenou cestou (magií) získat muže snů, který bude nejen hodný a pozorný, ale také velmi bohatý. Démoni chtějí, aby se dívka upnula na peníze. Dívkám je dáván postup, jak svádět muže, jak flirtovat s muži… Vidíme návody, jak ovládat muže manipulativní i nadpřirozenou cestou. Některé dětské pořady propagují feminismus.

Chlapci mají milovat agresivní a bojové filmy a hry, které jsou plné násilí. Démonům jde o to, aby z chlapce vyrostla agresivní osoba, která bude mít myšlení bezohledného člověka, který bude problémy řešit násilím. Démoni chtějí získat služebníka, který jim v případě potřeby někoho fyzicky zlikviduje. Démoni jsou také rádi, když se chlapec upne k „nekonečnému vesmíru“, kde Boha Stvořitele nikdo nikdy neviděl, takže logicky nemůže existovat… Kde je fascinace „vesmírem“, tam mají démoni velký vliv!

Démoni doporučují sledovat tzv. zombies filmy, hrát hry s touto tématikou. Pokud tomu člověk podlehne, uctívá smrt, ve finále démony samotné. Podobné je to se sledováním hororů. Nedovolte, aby vaše dítě sledovalo filmy s touto tématikou.

Dívkám i chlapcům je vnucováno, nejen magické myšlení, ale i homosexualita. Démoni chtějí dětem vnutit, že homosexualita, transexualita a gender je normální, že i oni mohou získat tuto identitu. Démonům jde o to, aby ze společnosti vymizel tradiční model rodiny. V ČR vidíme pohádky s tematikou lásky dvou lidí stejného pohlaví. V pohádce Princ a Princ se princ zamiluje do princeznina bratra Krasomila! Tato pohádka vyšla v ČR v knižní podobě a je určena pro děti od 3-4 let!

Vydání gay pohádky Princ a princ

Doporučený článek k prostudování: Homosexualita, homosexuální chování

“Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu, zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.”
ČSP, 1. Korintským 6,9-10

„Žena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli to dělá, je Hospodinu, tvému Bohu, ohavný!“
Překlad 21. století, Deuteronomium 22,5

Démoni dětem (dívkám i chlapcům) doporučují, ať mají za modlu nějakou známou osobnost (herce, zpěváka, sportovce…), která jim slouží. Démoni mají své služebníky, nejen ve filmovém, ale i v hudebním průmyslu.

Doporučené články k prostudování: Satan v hudebním průmyslu, Dítě ďábla

Počítačové hry, online hry jsou zlo v čisté podobě! Tyto hry mají vytvořit závislost (modloslužbu). Některé hry jsou doslova prolezlé okultní tématikou!

Nelze nezmínit hry a filmy o vyspělých mimozemšťanech, kteří mají tajně navštěvovat Zemi. Tady jsou děti učeni, že existují mimozemšťané, kteří navštěvují Zemi v UFO. Toto je démonský podvod!

Démoni milují tzv. fantasy! Fantasy je umělecký žánr, používaný v literatuře, filmu, výtvarném umění… Fantasy je velmi často spojen s magií, nadpřirozenými prvky. V tomto žánru figurují bájné bytosti, bohové – obzvláště z antických dob (egyptská, řecká a římská mytologie). Dětem je tady představován kult falešných bohů a jejich falešné náboženství. Free fotobanky (fotky zdarma) jsou doslova zahlceny tzv. fantasy obrázky, které mají za úkol dětem a dospělým vnutit smyšlený svět a „vtáhnout“ je do démonského světa.

Foto z free fotobanky

Věřte, že démoni jsou velice potěšeni, když rodiče „odkládají“ své ratolesti k televizi, počítači, mobilu, tabletu…. To je chvíle, kdy se zlomyslní démoni velice radují. Dát dítě do chřtánu démonům díky tomu, že jsou rodiče příliš zaměstnaní nebo pohodlní, to je trestuhodné. Věnujte se dětem. Choďte s dětmi do přírody…

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Překlad 21.století, Římanům 1,19-20

Dětské hračky
Na trhu je mnoho dětských hraček a masek, které odkazují na falešné bohy, okultismus, čarodějnictví, magii, satanské kapely… Některé hračky a masky mají zpodobňovat samotného ďábla! Ďábel se tak nechává dětmi uctívat. Prodávají se i démonické hračky s démonickými jmény. Také vidíme hračky uctívající smrt (smrtky, zombíky…). Kdo kupuje takové hračky svým dětem, odkazuje na ďábla a jeho démony!

Démonské svátky
Další věc je slavení démonských „svátků“ – pálení čarodějnic, halloween… Během pálení čarodějnic nosí děti kostými čarodějnic a dalších okultní masky. Halloween je doslova satanský svátek. Slavit tyto svátky je hřích! Rozhodně nedovolte, aby se vaše dítě účastnilo těchto akcí (např. ve škole).

Nebezpečí internetu
Bez internetu se dneska obejde málokdo. Přes internet můžeme šířit evangelium. Přes internet se ale také šíří mnoho bludů, dezinformací… Není pochyb o tom, že internet je plný nástrah. Velký pozor na internetové příspěvky, které odkazují zpravodajské agentury AP, AFP a Reuters. Tyto agentury dlouhodobě a velkém rozsahu šíří lži a dezinformace. Je potřeba poučit děti, že ne všechno, co se píše na internetu, je pravda. Velký pozor na to, aby dítě nemělo závislost (modloslužbu) na internetu. Velkým nebezpečím je internet v mobilu. Ten vytváří závislost na sociálních sítích, informacích atd. Pokud má dítě (nebo vy) nutkání pořád se dívat do mobilu, tam je evidentní modloslužba (hřích).

Doporučený článek k prostudování: Může křesťan používat mobilní telefon?

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Překlad 21.století, Zjevení 21,8

“Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.”
Překlad 21.století, 1.Korintským 6,12

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Překlad 21. století, 2. Petr 2,18-19

Vegetariánství, jóga
Dětem je přes různé prostředky vnucováno vegetariánství, veganství. Tomu často podléhají dívky, které chtějí být štíhlé jako modelky. Pokud máme málo masa, máme málo bílkovin. Pak jsme v duchovní oblasti lehce napadnutelní! To démoni moc dobře vědí, proto lidem doporučují nejíst maso.

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky. Prolhaní pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil. Ti, kdo věří a znají pravdu, to však mají požívat s vděčností, neboť vše, co Bůh stvořil, je dobré a nic, co se přijímá s díkůvzdáním, není třeba odmítat; posvěcuje se to Božím slovem a modlitbou.“
Překlad 21. století, 1. Timoteus 4,1-5

Děti jsou už v mateřských školách nuceni cvičit tak nebezpečnou jógu. Jóga je mimořádně nebezpečné hinduistické náboženství a hinduistický rituál (okultní praktika). Ve stavu meditace je člověk ovládán (démony) skrze tělesné pocity a tělesný rozum. Hlavním cílem jógy (démonů) je vymazání individuality člověka.

Doporučený článek k prostudování: Nebezpečí jógy, Mýty a fakta o vegetariánství

Dítě a zvíře
Démoni poslední dobou čím dál intenzivněji učí lidi, že zvíře je tvor, který je rovnocenný člověku, že některé druhy zvířat člověk nesmí jíst. Člověk může jít všechny druhy zvířat! Žádné zvíře nesmí být dáváno na/nad úroveň člověka! V některých rodinách je zvíře rovnocenný člen domácnosti, osobnost, nejmilovanější a nejdůležitější. To je pro Boha obrovská ohavnost! Určitě dětem pořizujte zvířata, učte je, ať je mají rádi, ale pozor na to, aby nebylo zvíře dáváno (přímo nebo nepřímo) na úroveň člověka. Také je potřeba dětem říct, že týrání zvířat se Bohu nelíbí, že je to hřích. Týrání zvířat není usmrcení zvířete za účelem potravy!

Doporučený článek k prostudování: Mohou být postavena zvířata na úroveň člověka?

“Tehdy Bůh řekl: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je.”
Překlad 21. století, Genesis 1,26-27

“Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná.
Překlad 21. století, Genesis 2,20

“Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?
Překlad 21. století, Matouš 6,26

“Bůh tehdy Noemovi i jeho synům požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se, naplňte zem. Ať z vás má strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny.”
Překlad 21. století, Genesis 9,1-3

Škola (české školství)
Ve školách vidíme rozsáhlou démonskou manipulaci, démonské podvody! Děti jsou odkazovány na pseudovědce. Děti se v českých učí o LGBT komunitě v pozitivním slova smyslu (že je to normální). Alespoň v naší škole to tak je. Dětem je vštěpována už od první třídy evoluce – jeden z největších démonských podvodů. Učení o evoluci ničí dětskou víru v Boha Stvořitele. Démoni ví, že pokud budete lež opakovat dostatečně dlouhou dobu, dostatečně důrazně a často, lidé jí uvěří (100x opakovaná lež se stává pravdou).

Doporučený článek k prostudování: Evoluce je velký podvod!

Kdo svádí děti k hříchu, má problém!
Obrovský problém budou mít u finálního soudu lidé (učitelé vyučující evoluci, výrobci her atd.), kteří svádí děti k hříchu.

“Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.”
Překlad 21. století, Matouš 18,6

Montessori
Montessori je móda, trend. Rodiče přihlašují děti do Montessori školek. Rodiče chtějí být Montessori. Rodiče vychovávají své děti metodou Montessori. Jedná se o metodu, kdy je dítě tvůrcem sebe samého, dítě se nenapomíná, dítě je podporováno v jeho svévolné činnosti… Pokud něco dítě zajímá, může se tomu neomezeně věnovat (např. malovat po zdi). Nikdo dítě nenutí dělat věci, o které nemá zájem. Děti jedí, co chtějí… Když dítě nechce jíst, tak nejí… Děti si nemusí svlékat ani oblékat oblečení… Nemusí dodržovat hygienu… Nemusí se učit… Toto je ďáblova výchova! Veďte děti k zodpovědnosti, ohleduplnosti, slušnému vystupování…

„Moudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda.“
Překlad 21. století, Přísloví 29,15

„Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře!“
Překlad 21. století, Přísloví 23,13

Toto je pouze částečný výčet duchovních pastí, které mají démoni připravené na lidi.

Závěr
To největší zlo přichází plíživě, postupně, pomalu a zaobaleně. To největší zlo se velmi často maskuje za dobro. Pokud to člověk včas neodhalí, může být lapen do pasti.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 11,14-15

Ďábel radí lidem, ať si jdou odpočinout k televizi. Následně jim předkládá manipulativní pořady (včetně dokumentárních), podprahové zprávy, démonické pohádky s okultními postavami, magickými symboly a zaříkáváním… Fascinováni nejsou pouze děti, ale i rodiče. Kde je závislost na sledování televizních pořadů, kde je televize jako zvuková kulisa, tam je dílo zkázy dokonáno!

Rozsáhlá a viditelná propagace LGBT přes televizní pořady, internet, na školách… Výuka falešných vědeckých teoriích na školách, kterým věří mnoho dospělých. Propagace a praktikování okultismu a satanismu ve školách. Okultismus a satanismus je společností přijímán a obdivován. Jak je možné, že většině lidem to nepřijde divné? To je důsledek systematické manipulace, hypnózy! Mnoho dnešních lidí jsou doslova loutky ďábla! Dneska reálně vidíme zhypnotizovanou a zmanipulovatelnou společnost, která jedná nelogicky, proti Bohu. Ďábel systematicky na lidi chrlí informace a dezinformace, které mají zastiňovat Boha. Tyto informace často mají charakter manipulace, zasévání pochybností a strachu. Značný vliv na zasťiňování Boha mají média a jejich řízené informace. Dnešní média produkují informační zahlcení. Ďábel přes své lidské a démonské nohsledy dnes a denně servíruje lidem informační zahlcení (informační přetížení). Jde o stav, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, které jsou z větší části nadbytečné, nerelevantní. Informační zahlcení zažívají i děti ve škole. Ďábel se nás snaží vychovávat už od dětství. Čím déle jsme zapojeni do školského systému, tím větší můžeme mít problém najít pravdu. Školský systém je založen na informačním zahlcení, do které jsou vsunuty podvodné informace. Ne všechno je ve školství špatné, podvodné. Je to tak, že ďábel velmi často bývá v detailu!  Ďábel moc dobře ví, že informační zahlcení vede lidi nejen ke stresu, vnitřnímu napětí a strachu, ale i k neschopnosti zpracovávat další informace. Ďábel lidi přes televizi, internet, informační zahlcením naučil laxnosti, lhostejnosti, apatii (naprostá pasivita, zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům, snížení afektivní a pudové stránky života). Pravda je taková, že sledování televize formuje naší mysl, neboť se skrz ní provádí doslova masová hypnóza (hypnóza je magie!), která má za úkol přebrat vládu nad lidskou myslí a vůlí. Všichni mají být tímto způsobem odvedeni od Boha.

Jak z toho ven? I když je svět plný zla a nástrah, nad vším zlem je Pán Ježíš Kristus, který má absolutní moc na Zemi i v Nebi! Před Ježíšem se třesou všichni démoni!

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Překlad 21. století, Matouš 28,18

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Překlad 21. století, Jakub 2,19

Pokud má Ježíš absolutní moc, jakou moc má ďábel? Pouze takovou, jakou mu Ježíš dovolí! Ďábel si nemůže dělat co chce! Ďábel je jako pes uvázaný na vodítku. To vodítko pevně drží Bůh Ježíš!

K Ježíši je potřeba se upnout! Nežij světsky, nespoléhej se na světské informace, neměj modly, nežij v sebeklamu, všechno si prověřuj, duchovně bdi… Žij vírou, ne viděním. Měj srdce u Boha! Pak budeš vidět pravdu, Boží vůli… Pak budeš vědět, jak vychovávat a ochraňovat své děti. Amen.

„Žijeme totiž vírou, a ne viděním.“
Překlad 21. století, 2. Korintským 5,7

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.“
Překlad 21. století, Matouš 11,28-29

„Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“ a jako hlavu všeho jej dal církvi, která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.“
Překlad 21. století, Efeským 1,20-23

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení