Kázání našeho společenství

Okultní symboly, satanistická symbolika

Kázání zde dne 27.5.2017:

Satan je stvořená duchovní bytost, Boží odpůrce, který významně ovládá lidi na tomto světě. Každý, kdo říká, že satan neexistuje, toho oklamal. Satanovy lži jsou dokonalé, proto mnoho lidí kráčí po široké cestě do pekla. Satan oklamal mnoho lidí skrz falešná učení a okultismus. Ať se nám líbí nebo ne, satan má rád symboliku, kterou též ovládá lidi. Satanova symbolika je prostředek jeho uctívání.

Nejprve se pojďme podívat na videa o Svobodných zednářích, protože se o nich v tomto kázání bude hodně hovořit. Z následujících videí je patrné, že zednáři existují, není to žádná spekulace…

Nyní se pojďme podívat na obrázky z videí. Vidíme zde mnoho okultní symboliky…

zednáři zednáři

Tzv. „vševidoucí oko“ na jednodolarové bankovce
Vševidoucí oko (oko v trojúhelníku) není znak biblického Boha (tzv. Boží oko). Nic takového v Bibli nenalezneme. Jde o okultní symbol, znak satana, oko satana. Oko v trojúhelníku (Oko boha Hora) je symbol nadřazené bytosti a osvícení, který si Jezuité a Svobodní zednáři vypůjčili od starověkých národů. Takto staří Egypťané znázorňovali Osirise, své hlavní božstvo. Vševidoucí oko je tedy minimálně z dob starého Egypta. Tehdy sloužilo k uctívání falešných bohů. Satanisti pomocí okultních praktik se pokouší otevřít tzv. „Třetí oko“. To má sloužit ke spojením se satanovým vědomím. Člověk prý takto získává osobní vztah se satanem.

Pojďme se podívat na zadní část jednodolarové bankovky…

jednodolarovka

Pokud se podíváme na zadní část americké jednodolarové bankovky, uvidíme nedokončenou pyramidu, nad níž se vznáší vševidoucí oko v trojúhelníku obklopené paprsky. Nápis nad pyramidou „Annuit cœptis“ je z latiny a znamená „(On) schválil (námi) započaté“, je to možné též přeložit jako „(On) požehnal započaté“. Nápis pod pyramidou „Novus ordo seclorum“ je též latina a znamená v překladu „Nový světový řád“.

Pokud vševidoucí oko je oko satana, dalo by se to vysvětlit tak, že satan schválil budování Nového světového řádu, který podle mého názoru již funguje. To už ale víte z minulého kázání o New Age.

V základech pyramidy nalezneme nápis psaný římskými číslicemi MDCCLXXVI (1776), což může být rok založení USA (Deklarace nezávislosti Spojených států amerických). V témže roce ale také univerzitní profesor církevního práva z Ingolstadtu a Svobodný zednář Adam Weishaupt (1748-1830) založil spolek bavorských iluminátů, který používal jako symbol též nedokončenou pyramidu. Weishaupt chtěl pro ilumináty získat co nejvíce zednářů. Dokonce chtěl ovládnout celý zednářský řád. K tomu nikdy nedošlo, protože v roce 1784 Ilumináty a Svobodné zednáře bavorská vláda zakázala. Weishaupt se stáhl do ilegality a  emigroval. Proti sobě měl bavorskou policii a katolickou církev. Rok 1776 na jednodolarové bankovce tedy může znamenat založení Iluminátů. To ale jen spekulace.

Na pravé straně bankovky vidíme mytologického fénixe (orla) a hexagram…

Ještě jedna zajímavost. Když k nedokončené pyramidě přiložíme hexagram, vyjde nám slovo MASON, což znamená v překladu ZEDNÍK. Původ i název zednářů se odvozuje od cechů zedníků a stavitelů.

Pojďme to shrnout a podívat se na fakta:
1. Jednodolarová bankovka v této podobě existuje.
2. Na této bankovce je nedokončená pyramida, nad kterou se vznáší vševidoucí oko, které je znak satana (oko satana).
3. Nad okem je nápis „(On) schválil (námi) započaté“.
4. Pod pyramidou je nápis „Nový světový řád“.
5. Pyramida je neamerický symbol, protože Amerika nemá pyramidy.
6. Po roce 1784 není prokázána činnost Iluminátů. Narozdíl od Svobodných zednářů, kteří se sdružují dodnes, provádí okultní rituály, používají symbol vševidoucího oka a další satanské symboly.

Šest faktů.

A pojďme se také podívat i na spekulace:
1. Je domněnka, že rok 1776 může znamenat založení Iluminátů.

Máme tedy  jednu domněnku a šest faktů.

Vševidoucí oko jinde
Vševidoucí oko dodnes používají Svobodní zednáři. Stačí se podívat na jejich rituály, muzea či na obal knihy Historie svobodného zednářství

Svobodní zednáři

Vševidoucí oko vidíme i v pečeti Spojených států amerických, znaku státě Colorado…

colorado

Pokud se podíváme do Prahy na Malou Stranu, uvidíme vševidoucí oko na Sloupu Nejsvětější Trojice. Jde o sloup plný ohyzdných model (socha Panny Marie, Vojtěch Adalbert – 2. biskup pražský, Václav I. – český kníže atd.), které se Bohu tak hnusí. Jde o symbol jezuitského moci v Praze. Je to místo plné démonů a symbol boha satana, ke ke kterému se katolíci modlí.

Sloupu Nejsvětější Trojice

Vševidoucí oko vidíme i na obalu alba Dangerous od Michaela Jacksona. Vidíme zde spoustu dalších okultních symbolů…

Obelisk
Obelisk je vysoký štíhlý zděný nebo monolitický čtyřboký komolý jehlan ukončený špičkou ve formě nízkého jehlanu, resp. pyramidy (oblíbený symbol zednářů). Je to egyptský kultovní symbol, od renesance se staví především na náměstí měst. Na obelisky se často přidělávají okultní symboly (vševidoucí oko), nebo sochy různých svatých, Marie apod.

Zajímavé je, že za stavbou těch nejznámnějších obelisků stojí zednáři.

1. Obelisk na Place de la Concorde byl postaven v Paříži 25. 10. 1833. Zde byl v době Francouzské revoluce popraven Ludvík XVI, též Marie Antoinetta.

Place de la Concorde
Place de la Concorde

2. Obelisk, Kleopatřina jehla v Londýně byl postaven 13.9. 1878 na Victoria Embankment (Viktoriánské nábřeží). Tehdejší prince z Walesu byl také ministr ústředního centra zednářské lóže.

Kleopatřina jehla

3. V New Yorku  se nachází obelisk, který nese stejný název jako předchozí – Kleopatřina jehla. Tento obelisk byl postaven 22.1. 1881 v Central Parku. Položení základního kamene provedl 2. října 1880 tehdejší velmistr zednářů Jesse Anthony s plnou zednářskou ceremonií. Slavnostního odhalení obelisku se zúčastnilo více než 10 000  zednářů z celého regionu.

4. Obelisk – Washingtonský památník byl postaven ve Washingtonu v roce 1885, k uctění prvního amerického prezidenta George Washingtona. George Washington byl člen zednářské lóže. Tento obelisk byl otevřen pro veřejnost 9.10. 1888.

obelisk washingron

5. Další obelisk vidíme ve Vatikánu na náměstí svatého Petra.

Vatikán

Pohled na vatikánský obelisk (náměstí)…

6. Obelisky se nacházejí i na mnoha místech České republiky. Například na Pražském hradě na jehož vrcholu vidíme trojúhelník, resp. pyramidu. Obelisk nechal v roce 1928 postavit první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roce 1996 Václav Havel nechal na obelisk přidělat pozlacenou pyramidu.

 

Obelisk na Pražském hradě
Obelisk na Pražském hradě

Tetování
Tetování je dnes módní záležitost. Miliony lidí po celém světě se nechává tetovat. Muži i ženy. Z křesťanského pohledu je tetování, piercing či jiné označení těla nepřijatelné.

„Nezabývejte se věštěním ani jasnovidectvím. Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Leviticus 19, 26-28

Pokud si přidáš na tělo nějaké satanské znamení, podléháš myšlence New Age a démonům. Je to totiž démon, kdo nutí lidi nechávat se tetovat.

„Nepřikláněj se k většině v žádné špatnosti.“
Exodus 23,2

Tetování v mnoha případech obsahuje skryté satanské symboly, symboly věštění apod. Satan si takto označuje své služebníky.

Lidé si nechávají vytetovávat na svá těla symboly padlých andělů…

Tetování

Tady vidíme tetování padlého anděla s vševidoucím okem…

Tetování

Lidé si nechávají vytetovávat i pentagramy (pěticípé hvězdy) v kruhu…

Tetování

Tento muže chce dokonce vypadat jako satan…

satanista

Trojúhelník
Trojúhelník není závadný. V okultismu má ale mnoho významů. Trojúhelník s oblibou používají i Svobodní zednáři a další démonské spolky.

Trojúhelník se špičkou nahoru v hinduismu symbolizuje boha ničitele, který se nazývají Šiva. Ve starém Egyptě trojúhelník se špičkou nahoru symbolizoval boha Seta, který byl pro egypťany satanem. Jména Šiva a Set jsou v satanské bibli jako jiná jména pro satana. To jsem si ověřil přímo v satanské bibli.

Trojúhelník se špičkou dolů symbolizuje boha člověka, dokonalého člověka, dokonalejšího, než je Bůh. Božství člověka je běžné v okultismu a New Age.

Trojúhelník tetování

Růžovým trojúhelníkem si satan za 2. světové války označil homosexuály v koncentračních táborech. Černým trojúhelníkem byly označovány lesby, feministky, prostitutky a další osoby ženského pohlaví, které nezapadaly do nacistické představy o ženě. Žlutý trojúhelník překrytý růžovým v té době musel nosit každý homosexuální Žid.

trojúhelník

Okultní symboly na letišti v Denveru
Mezinárodní letiště v Denveru (Denver International Airport) je největší letiště v USA a druhé největší letiště na světě. Do základního kamene je vytesán hlavní emblém Svobodných zednářů – kružítko, úhelník a písmeno G…

Mezinárodní letiště v Denveru

Mezinárodní letiště v Denveru

Na letišti dále nalezneme temné, nemravné, bizarní, šokující a strach nahánějící vystavené obrazy a sochy.

Dítě a rakev…

Mezinárodní letiště v Denveru

Zlověstný ozbrojený voják v masce…

Mezinárodní letiště v Denveru

Další malba se jmenuje „Dětský sen o světovém míru“

Mezinárodní letiště v Denveru

Nalézají se zde též bronzové sošky – rohaté,  okřídlené stvoření vystrkující jazyk. Zde vidíme jedno z nich…

Mezinárodní letiště v Denveru

Poblíž letiště se nalézá socha démonický koně s rudýma, ve tmě zářícíma očima. Zajímavostí je, že socha zabila již svého tvůrce Luise Jimenese, když se uvolnila hlava.

Mezinárodní letiště v Denveru

Satan v hudebním průmyslu
Někteří zpěváci propagují „vševidoucí oko“ – symbol satana. Například Madonna…

Madonna

Madonna

Americký rapper Jay-Z…

Jay-Z Jay-Z

Steve Vai, zpěvák, skladatel a producent, držitel ceny Grammy, uznávaný jako jeden z nejlepších kytaristů všech dob…

Steve Vai

Steve Vai

Rihanna…

Rihanna

Azealia Banks propaguje vševidoucí oko a další satanské symboly…

Symbol blesku
Symbol blesku znázorňuje satana padajícího z Nebe jako blesk.

AC/DC (AntiChrist – DeathtoChrist). AntiChrist – Antikrist. DeathtoChrist – smrt Kristu.

AC/DC

KISS (Knights in Satans Service – rytíři v satanových službách).

KISS

Satana uctívá i Metallica.

Metallica

Kapelu Black Sabath založil v roce 1968 Ozzy Osbourne. Ozzy je vyznavačem satanismu, to veřejně přiznává a mnoho jeho fanoušků to dokonce přitahuje. Black Sabath je dodnes spojena s okultismem a satanismem…

Black Sabath

Lady Gaga též propaguje a uctívá satana symboly blesku. S oblibou také nosí satanské symboly (na špercích, nasazuje si rohy, nosí oděvy s vševidoucím okem a pyramidami, převrácené kříže a dělá sexuální scény)…

Lady Gaga

Lady Gaga

Tady vidíme satanistu, který má vytetované tři blesky na čele. Tento satanista v USA mučil a rozsekal tři muže.

satanista

Český satanista a hudebník
Jiří Valter si nechá říkat Big Boss. Je to český muzikant, zakladatel skupiny Root a zakladatel české odnože Církve Satanovy. Big Boss se zasloužil o to, že Satanská bible byla roku 1991 přeložena i do češtiny. Zde vidíme koncert Big Bosse…

Big boss

Hitlerův satanův symbol
Satanův symbol blesku používala nacistická armáda – elitní bojová jednotka nacistického Německa.

SS

Pentagram a hexagram
Pentagram je pěticípá hvězda s hrotem nahoru nebo dolů. Hexagram je starý symbol – šesticípá hvězda, která se falešně nazývá Davidova hvězda. Hexagram byl používán už ve starém Egyptě. Od doby, co si Mayer Amschel Rothschild (1744 – 1812) dal hexagram do svého erbu, získal tento symbol na popularitě mezi Židy. Mayer Amschel Rothschild byl zakladatel bankovního domu a židovské dynastie Rothschildů. V roce 1897 se hexagram stal symbolem sionistického hnutí. Sionistické hnutí mělo blízko ke Svobodnému zednářství. Ve Svobodném zednářství je hexagram velmi rozšířen. Hexagram v kruhu se používal (a používá) v magii, čarodějnictví, kouzelnictví, astrologii, alchimii… V satanismu má hexagram v kruhu přivést satana a démony na lidskou úroveň existence. Rozdíl mezi hexagram a pentagramem je ten, že hexagram je šesticípá hvězda a pentagram pěticípá.

Různé skupiny připisují pentagramu a hexagramu mystickou a magickou sílu. Pentagram v různých podobách  používají satanisté při satanistických rituálech.

Hexagram nalezneme na velké pečeti (znaku) prezidenta USA…

Pečeť USA

Tady vidíme satanský pentagram v kruhu…

pentagram
Satanský pentagram

Pentagram nalezneme např. ve znaku státu Oklahoma…

Oklahoma

Pentagram a hexagram v kruhu se nachází na evangelickém kostele v Hanoveru (Německo). Adresa: Hanns-Lilje-Platz 2, 30159 Hannover…

Pentagram byl i symbol komunistické ideologie…

Ještě se pojďme podívat na leták, jak soudruzi staví pentagram…

Je vidět, že bez magie (satana) byl nevznikla komunistická ideologie. Komunismus mimochodem nikde nebyl, a ani v současnosti není (protože ho nelze dosáhnout). Vždy byl jen socialismus.

Pentagram mají v logu i současní komunisté (KSČM)…

KSČM

Pentagram používá i ruský pěvecký a taneční sbor Alexandrovci.

Alexandrovci

Pentagram vidíme i ve státním znaku Kazachstánu. Zde mimochodem vidíme i číslo 666…

kazachstan

Halloween
Halloween je svátek ďábla. Slavit halloween křesťan nemůže, neboť je to proti Bohu. Halloween je spojen s okultismem, oslavou satana, vyvoláváním duchů zemřelých!

halloween

Růženec
Růženec  je meditativní opakovací modlitba katolíků. Růženec je také pomůcka, která má podobu šňůrky s navlečenými korálky a křížkem, která slouží k tomu, aby se modlící nemusel zdržovat počítáním jednotlivých dílčích modliteb. Růženec je satanova pomůcka.

Růženec

Rodina Rothschild
Rothschildové vlastní mnoho firem a institucí po celém světě, např. banky a vinařství. Jejich majetek je obrovský a těžko spočitatelný. Vzhledem jejich aktivitám a jejich jmění, figurují v teorii o Iluminátech jako jedna z dynastií miliardářů, které ovládají prostřednictvím majetku světové vlády. Americká a britská zpravodajská služba má prý důkazy o tom, že Rothschildové a další mezinárodní bankéři financovali vždy obě strany ve všech válkách od Americké revoluce. Důkazy o tom však nikdo nedoložil, takže tyto úvahy nemůžeme brát příliš vážně.

Pojďme se podívat na fakta. Není pochyb o tom, že Rothschildové jsou nejvýznamnějšími bankéři Evropy. Jejich majetek je obrovský. Také není pochyb o tom, že mají rádi okultní věci. Pokud se podíváme na dnes již zemřelou baronku Philippine de Rothschild, vidíme, že ráda nosila okultní věci…

Philippine de Rothschild

Pokud se podíváme na etiketu víno Rotchild, uvidíme 3x číslo 666…

víno Rotchild

Google Chrome
Všichni známe společnost Google, která vyvíjí internetový prohlížeč Google Chrome. Pokud se pozorně zadíváme do loga tohoto prohlížeče, vidíme číslo 666…

Google Chrome

WWW
World Wide Web (zkr. WWW) v anglické překladu znamená „Světová rozsáhlá síť“, nebo by to šlo též přeložit jako „Celosvětová síť“. Pokud se podíváme do hebrejštiny, písmeno W(AW) má hodnotu 6, ne ale v angličtině, odkud World Wide Web pochází. Tím nechci říct, že internet je dobro (mocně ho využívá satan).

„Paroháč“
Tzv. „paroháč“ je symbol satana, který se často používá v tajných okultních společnostech, při koncertech heavymetalových kapel…

Na této fotografii vidíme, jak „paroháče“ ve velkém rozsahu používají fanoušci heavymetalových kapel. Tito lidé zdraví satana!

paroháč

Satana „paroháčem“ uctívá/zdraví i Eminem…

Eminem

Americká zpěvačka Katy Perry…

Katy Perry

Kapela Korn
Pojďme se podívat na koncerty kapely Korn. Uvidíme „paroháče“ (symbol, gesto satana), okultní věci, symbol, který je na Monster Energy drinku, a který v hebrejštině znamená 666.

Monster Energy

Symbol “Victory”
Mnoho lidí dělá vědomě či nevědomě různá gesta. Mnozí nevědí, co vlastně tato gesta znázorňují, kdo za nimi stojí a co propagují, uctívají. Gesto „Victory“ dělá mnoho hvězd showbyznysu – Michael Jackson, Johnny Depp, Quentin Tarantino, Ozzy Osbourne, Lady Gaga…

victory

Rihanna…

Rihanna

Symbol “Victory” v minulosti proslavil Winston Churchill za 2. světové války, kde „V“ mělo znamenat vítězství. Mimochodem, Churchill byl okultista – druidský kněz!

Winston Churchill

Toto gesto s oblibou používal i Václav Havel…

Václav Havel

Spojitost písmene „V“ má i nejpoužívanější znak zednářů…

zednáři

Pokud se podíváme do hluboké minulosti, zjistíme, že tento symbol má okultní význam. V knize čarodějnictví se dozvíme, že jde o hru stínů. Když člověk vytvoří symbol a ukazuje takovým způsobem, aby vrhal stín, podobá se něčemu, co vypadá jako ďábelská tvář…

V dávné minulosti byl tento symbol, symbolem prokletí, současní satanisté symbol “V” používají k vyvyšování a uctívání satana. Dnes je to tedy naopak.

Zde vidíme „SS“ ve spojení s „V“…

Na další fotografii vidíme nacistické vojáky, jak používají gesto „V“…

Pokud se podíváme na sovětský plakát z roku 1929, vidíme též písmeno „V“. Tedy Lenina jako modlu, který je uložen v mauzoleu.

Lenin

Gesto „OK“ je 666!
Gesto „OK“, tvořeném spojeným palcem a ukazováčkem se vztyčenými zbylými prsty, ve skutečnosti znamená číslo 666!

Kapela Beatles zdraví/uctívá satana…

Beatles

Hákový kříž
Mezi okultní symboly bezpochyby patří hákový kříž (svastika) nacistického Německa. Hákový kříž ale nevymyslel nacistický diktátor Adolf Hitler ani jiný nacista. Hákový kříž se objevuje v nálezech ve vykopávkách měst. Svastiku používali Chetité, staří Řekové, Indové  a další náboženská uskupení. Jako náboženský symbol byla svastika používána velmi často. Hákový kříž se ve velkém rozsahu dodnes používá v budhismu, hinduismus i džinismus. To jsou náboženství rozšířená v Indii. Tento symbol se zde používá jako symbol štěstí. Američtí indiáni svastiku používají doteď. Slouží jim především k démonským rituálům. Velký budha s hákovým křížen se objevuje např. na ostrov Lantau Island, který se nachází na jihu Číny.

Je zajímavé, že je jen málo obydlených kontinentů, kde by lidé toto znamení v průběhu věků svastiku nepoužívali. Z toho je vidět, že za tímto symbolem stojí démoni.

Svastika v různých podobách…

svastika

Symboly smrti
Všechny symboly smrti slouží k uctívání a propagaci smrti (satana). Symboly smrti jsou: lebky ve všech podobách, smrtka s kosou, tzv. zombíci… Symboly smrti nalezneme na oblečení, na přívěšcích, prstenech, obrazech atd. Bible náš učí, že věřící mají život věčný, takže propagace smrti je proti Bohu. Bible náš učí, že můžeme mít život s Bohem, kde nebude žádné utrpení, nemoci atd. Satan bezbožným lidem nalhává, že věčná smrt je nevyhnutelná. Satan je lhář. Odmítejme satana a jeho lži!

Závěr
Určitě nechceš propagovat satana. Určitě se nechceš stát jeho obětí. Pokud máš doma zmíněné symboly (amulety, sošky, potisk na oblečení, tištěné materiály, filmy, hry atd.), vyhoď je. Jsou totiž věci, které jsou úzce spojeny se satanem a démony. Pozoruj se a nedělej gesta, která propagují satana a démony. Kontroluj se a pros Otce o odhalování taktik satana, neboť jeho manipulace tě může dovést do hříchu.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení