Kázání našeho společenství

Může mít křesťan tetování, piercing?

Kázání ze dne 5.11.2017:

Co je tetování
Tetování (hovorově: kérka) je druh kresby na lidské kůži. Tato kresba se vytváří tak, že jsou do lidské kůže, pomocí tetovací pistole (jehly), vpichovány částečky barviva (inkoust, případně další látky). Tetování provádí člověk, kterému se říká tatér (hovorově: kérkař). Tetování se zpravidla vytváří v tetovacím studiu/salónu. Tetování je jedna forma tzv. skarifikace. Skarifikace (jizvení) je umělecký způsob zdobení, zkrášlování člověka – lidské kůže (kult uměleckého zkrášlování těla). To se dělá třemi způsoby: vypalováním nebo vyřezáváním ornamentů do kůže, nebo již zmíněným tetováním.

Tetování je módní záležitost
Ať se nám to líbí nebo ne, tetování je módní záležitost. O tetování mají velký zájem muži i ženy. Výjimkou nejsou křehké dívky, které jsou potetované na mnoha místech. A výjimkou nejsou ani křesťané. Může mít křesťan tetování, piercing?

Někteří křesťané si „zdobí“ své tělo tetováním. Nechávají si na svá těla vytetovávat kříže, postavy Ježíše Krista, Panny Marie…

tetování

Tetování

Tito křesťané si myslí, jak dobře prezentují křesťanství. Opak je ale pravdou. Hovořím o znovuzrozených křesťanech, kteří mají tetování na základě svého přesvědčení, že tetování není hřích. Křesťan se má chovat tak, aby co nejlépe prezentoval Boha, křesťanství. Nebo mi chce snad někdo namluvit, že potetovaný křesťan (pastor) je důvěryhodný? Křesťan by měl být ochotný, mírný, rozvážný, pracovitý… I jeho tělo/vizáž by mělo prezentovat dobře křesťanství.

Bible a tetování

Bůh řekl, že v souvislosti s mrtvými si nemáme na těle dělat smuteční jizvy. A též se nemáme nechat tetovat:

„Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. Já jsem Hospodin.“
Bible, překlad 21. století, Leviticus 19,28

„Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.“
Bible, ekumenický překlad, Leviticus 19,28

„Nad mrtvým pak nebudete řezati těla svého, a žádného znamení vyrytého na sobě neučiníte: Já jsem Hospodin.“
Bible Kralická, Leviticus 19,28

Proč ne tetování? Vždyť lidské tělo křesťana je chrámem Ducha svatého. Každý křesťan by měl svým tělem vzdávat čest Bohu! Dobře se starat o své tělo (nepít nadměrně alkohol, nekouřit, nepřejídat se, neužívat drogy…). Tím, že do svého těla zasahujeme různými tetováními, nebo piercingy, znesvěcujeme tento chrám.

„Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Proto svým tělem vzdávejte čest Bohu.“
Bible, 1. Korintským 6,19-20

Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh! Proč ho zničí? Protože nedodržuje jeho přikázání – hřeší. Ano, tetování je hřích.

„Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch! Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible, 21. století, 1. Korintským 3,16

Vše, co křestan dělá, měl by to dělat k Boží slávě…

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Bible, 21. století, 1. Korintským 10,31

Myslí si snad někdo, že když si nechá vytetovat rostlinu, zvíře, draka…, dělá to k Boží slávě? Samozřejmě že ne.

Bezbožní lidé a tetování
V krátkosti se zmiňme i o tetování, které si nechávají dělat bezbožní lidé. Někteří lidé se dávají tetovat z důvodu pohanských, ezoterických či dokonce satanistických rituálů. A někteří prostě jen tak – že je to módní. Lidé si nechávají vytetovávat okultní symboly (tzv. vševidoucí oka, 666, pentagramy, hexagramy…), baphomety, padlé anděly (démony), lebky, draky, různé symboly, o kterých nevědí, co znamenají… Tito lidé jsou oklamáni satanem a jeho démony.

baphomet
Baphomet
 Bafomet spolu se svobodnými zednáři
Bafomet spolu se Svobodnými zednáři (okultní organizace)

Tetování a New Age
Oblíbenost tetování jednoznačně spadá pod myšlenkový proud New Age (Nový svět), za který stojí satan. Satan vnucuje lidem myšlenku, že tetování je vhodné, dobré, modní, přínosné… Na internetu jsem našel článek s názvem Vy nemáte ještě tetování? A jste vůbec z tohoto světa?. Satan lidem diktuje (skrz televizi, internet, sociální sítě…), co si máme dělat se svým tělem, jak se máme oblékat, co máme jíst, jak máme dlouho spát, co si máme myslet, na co koukat v televizi, jak dělat sex… Vítej v Novém světě (New Age). Satan pomocí bezbožných lidí vytvořil úplně nový svět. Svět, jaký tady ještě nikdy nebyl. Soužení, jaké tady ještě nikdy nebylo…

„Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,19-20

Mám tetování, co s tím?
Nech si ho odstranit. Pokud to z nějakých důvodů nejde (např. finančních), nedá se nic dělat. V každém případě je potřeba se od něj distancovat, nebýt na něj hrdý a činit pokání. Ve jménu Ježíše Krista je potřeba zlomit veškerou moc/prokletí na tetováním – bránou pro démony. Démoni si své služebníky s oblibou označují. Je možné, že démon, kterého máš v sobě, tě donutil se nechat tetovat. Proto je vhodné podstoupit vymítání démonů.

Závěr
Zájem o tetování pořád roste.  A to nejen u bezbožných lidí! V některých církevních organizacích se vyučuje, že tetování je přijatelné a není to hřích. Vyučují to dokonce i někteří kazatelé. Na základě tohoto učení se pak křesťané nechávají tetovat (podobizny Ježíše Krista, kříže…). Se zájmem o tetování roste i počet lidí, kteří chtějí tetování odstranit. Na tom je vidět, že tetování není nic dobrého. Odstranění tetování je drahé, složité i bolestivé. Toto ukvapené rozhodnutí může mít negativní dopad nejen na vztahy, pracovní příležitosti apod., ale i v duchovním životě. Další fakt je, že tetování někdy končí závislostí, modloslužbou.

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible, překlad 21. století, Exodus 20,3-5

Pokud si bezbožný člověk nechá na kůži vytetovat padlého anděla či jiné okultní podobizny či symboly, otevírá bránu démonům. Tetování přitahuje a hýčká si satana a jeho démony. Pokud má křesťan vytetovaného Ježíše Krista, zpodobňuje si Boha, což je hřích (viz. Desatero Božích přikázání). Tetování a piersing není křesťanská praktika, nýbrž pohanská (světská).

Tetování, piercing je pohanský zvyk!

Pokud se nějaký křesťan nechává tetovat, podléhá „světu“. My křesťané ale nemáme milovat „svět“ (svět = satanský systém, který nám vládne), podléhat mu:

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible, 21. století, 1. Jan 2,15-16

Mysleme na to, že bohem „světa“ je satan (Bůh Bible je svrchovaně nad ním)…

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible, překlad 21. století, 2. Korintským 4,3-4

A také mysleme na to, že satan lidem pořád klade pasti…

„…a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.“
Překlad 21. století, 2. Timoteus 2,26

A jednou z těch pastí je, že satan lidem vnucuje, že tetování je módní, pěkné, dobré, užitečné… Satan dnešním lidem říká: „Dneska je potetovaný každý, tak proč bys nebyl i ty?!“ Pokud odmítneš tetování, odmítáš satana. Pokud se necháš tetovat, podléháš „světu“ a otevíráš bránu zlu (démonskému světu).

Bůh tetování zakazuje (Leviticus 19,28). Pokud se necháme tetovat, ničíme Boží chrám, svým tělem nevzdáváme čest Bohu – hřešíme. Pokud je náš bůh tetování, hřešíme. Pokud máme tetování jako modlu, hřešíme. Pokud máš tetování a myslíš si, že je to dobré (nebo jsi dokonce na něj pyšný), byl jsi oklamán satanem.

Translate

Bible

Kazatel

L. Černý

Upozornění

Každé zde uvedené kázání je osnova ke kázání (poznámky ke kázání). Během kázání zaznívá mnoho dalšího z Ducha svatého.

Doporučujeme

• Žijte s Kristem každý den.

• Provádíme Biblické křty. I tebe pokřtíme!

• Vše o vymítání démonů.

• Biblická fakta o „vytržení“ církve.

TOPlist

Nejnovější

Archivy

Tento web používá pouze technické cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení